UOKiK dał zielone światło dla przejęcia towarzystw Polski Gaz przez PZU

0
775

Jeden z warunków zawieszających przejęcie towarzystw Polski Gaz przez PZU został spełniony. Zgodę na przeprowadzenie transakcji wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Największy polski ubezpieczyciel zawarł z PKN Orlen umowę kupna sprzedaży obu towarzystw 4 września tego roku. W ten sposób wypełnił postanowienia listu intencyjnego z 9 listopada 2022 r., w którym PZU zadeklarował chęć nabycia, a PKN Orlen zbycia 100% udziałów Polski Gaz TUW, będącego właścicielem Polski Gaz TUW na Życie. Transakcja obejmuje też trzyletnią umowę ramową, regulującą warunki współpracy obu stron, w tym realizację odnowień polis znajdujących się obecnie w portfelach obu towarzystw.

12 września zakład wystąpił do UOKiK o wyrażenie zgody na przejęcie. Sprawa została zakończona decyzją Urzędu o numerze DKK-275/2023 z 16 listopada, w której instytucja wyraziła zgodę na tę koncentrację. Do spełnienia wszystkich warunków potrzebna jest jeszcze formalna zgoda Komisji Nadzoru Finansowego.

Zakończenie procesu przejęcia towarzystw Polski Gaz przez PZU planowane jest na grudzień.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl