Upadło biuro turystyczne z gwarancją Signal Iduna

0
234

W czwartek 9 września do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynął wniosek o niewypłacalności biura podróży Mouzenidis Travel. Signal Iduna TU, która wystawiła touroperatorowi gwarancję ubezpieczeniową, rozpoczęła już proces przyjmowania roszczeń z tytułu zawartych umów o świadczenie imprez turystycznych lub powiązanych usług turystycznych, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane.

Z informacji przekazanych przez przedstawicieli biura podróży wynika, że za granicą jest 69 klientów biura – w Grecji i Turcji. Według Urzędu Marszałkowskiego pobyt tych osób jest w pełni opłacony i turyści powinni wrócić do kraju od 10 do 15 września, zgodnie z planowanym terminem zakończenia swojego wyjazdu. 250 osób wykupiło wycieczki w późniejszych terminach. Będą one miały możliwość odzyskiwania wpłat w ramach gwarancji ubezpieczeniowej.

Signal Iduna uruchomiła specjalny numer telefonu, pod którym można uzyskać informacje dotyczące sposobu składania roszczeń: +48 22 50 56 506. Dni/godziny pracy infolinii: poniedziałek-piątek, godz. 8.00- 17.00.

Roszczenia można zgłaszać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej signal-iduna.pl w zakładce „Strefa Klienta”.

Uprawnieni do składania roszczeń są poszkodowani podróżni oraz agenci. Roszczenie może złożyć: osoba/firma, która zawarła umowę w imieniu swoim i/lub pozostałych osób z umowy oraz każdy podróżny z umowy we własnym imieniu.

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

  • kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
  • dowód wpłaty na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych.

(AM, źródło: Signal Iduna, UMWM)