Votum: Zyski w górę

0
166

Zysk netto kancelarii odszkodowawczej Votum w III kwartale 2019 roku wyniósł 4,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 1 mln zł – poinformowała spółka w raporcie. Po trzech kwartałach zysk netto wyniósł 13 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynosił 4,7 mln zł.

– Na koniec trzeciego kwartału zgromadziliśmy rekordowy portfel roszczeń o łącznej wartości ponad 1,2 mld zł, tak w postępowaniu przedprocesowym, jak i sądowym, co pozwala na stabilny rozwój dalszej działalności biznesowej, a także rozważanie kolejnych planów inwestycyjnych – powiedział cytowany w komunikacie prezes spółki Bartłomiej Krupa.

Spółka podała, że w najbliższych okresach liczy na największy wzrost przychodów z tytułu opłat wstępnych w segmencie spraw bankowych, zaś w kolejnych latach również z tytułu wynagrodzeń success fee z tego segmentu – podał stooq.pl za PAP.

Spółka podała, że po III kwartałach 2019 roku jej przychody wyniosły 98,5 mln zł, rosnąc 29 proc. r/r, a zysk na działalności operacyjnej był na poziomie 16,1 mln zł, rosnąc 140 proc. r/r. W samym III kwartale 209 roku przychody wzrosły do 34,4 mln zł z 22,8 mln zł rok wcześniej.

Więcej:

https://stooq.pl/…

(AM, źródło: stooq.pl, PAP)