W 2020 roku europejscy ubezpieczyciele zebrali blisko 1,5 bln euro składek

0
316

Jak wynika z najnowszego raportu Insurance Europe opublikowanego 24 marca 2022 r., w 2020 r. europejscy ubezpieczyciele wypłacali codziennie odszkodowania o wartości wynoszącej niemal 2,8 mld euro. Jednocześnie europejska branża ubezpieczeniowa okazała się ogromnym długoterminowym inwestorem, inwestując w gospodarkę ponad 10,6 bln euro.

Łączny przypis składki brutto ubezpieczycieli skupionych w Insurance Europe wyniósł blisko 1,3 biliona euro. To o 4% mniej w porównaniu do 2019 r. Składki w biznesie majątkowym wzrosły o 2,8%, w zdrowotnym – o 3,4%, z kolei w życiowym spadły o 9,6%.

Odszkodowania i świadczenia wypłacone klientom w Europie wyniosły w 2020 r. 1,010 bln euro, co odpowiada 1674 euro na mieszkańca lub 2,8 mld euro dziennie. Linie ubezpieczeń majątkowych pozakomunikacyjnych oraz osobowych odnotowały dwucyfrowe stopy wzrostu wartości wypłat, z powodu znaczących strat z tytułu katastrof naturalnych oraz „wyższych roszczeń z tytułu kosztów prawnych, morskich, lotniczych i transportowych oraz różnych strat finansowych”.

Europejski rynek ubezpieczeniowy tworzy 4909 firm, zatrudniających około 922 tys. bezpośrednich pracowników. Ponadto według szacunków EIOPA w 2020 r. w 25 krajach EOG działało ponad 815 tys. pośredników, w tym brokerów i agentów.

Według cytowanego przez Insurance Europe rankingu największych europejskich grup ubezpieczeniowych opublikowanego przez Mapfre Economic Research w lipcu 2021 r., pięciu największych graczy na Starym Kontynencie to: AXA (93 915 mln euro przypisu w 202 r.), Allianz (82 986 mln euro), Generali (70 704 mln euro), Zurich (42 296 mln euro) i Talanx (41 105 mln euro).

(AM, źródło: xprimm)