W ciągu nieco ponad dwóch lat aktywa UFK spadły o 11 mld zł

0
727

Widoczny od kilku lat odwrót klientów od ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (z jednym wyjątkiem w 2017 r.) sprawił, że aktywa zgromadzone w UFK zaliczyły mocny spadek. Z danych zgromadzonych przez Analizy Online (AO) wynika, że na koniec 2019 r. aktywa tych funduszy były warte 48,5 mld zł. To o 11 mld zł mniej niż w 2017 roku.

Z raportów Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) za IV kwartały za lata 2015–2018 wynika, że jeszcze na koniec 2015 r. segment polis z UFK zanotował wzrost rok do roku od 3,15%. Już rok później wartość składki przypisanej brutto z „uefek” spadła z 13 mld zł do 10,33 mld zł na koniec grudnia 2016 r. 2017 rok przyniósł chwilową zmianę trendu i przypis składki z ubezpieczeń z grupy 3 działu I wzrósł do 11,28 mld zł, by dwanaście miesięcy później spaść o 29,74%, do poziomu 7,93 mld zł.

Spada przypis, spada poziom aktywów

KNF nie opublikowała jeszcze raportu za rok 2019, ale wiele wskazuje, że polisy z UFK zaliczyły kolejny spadek sprzedaży. Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) za 3 kwartały ub.r. wynika bowiem, iż gr. 3 wypracowała 5132,55 mln zł przypisu – o 16,91% mniej niż rok wcześniej (6176,82 mln zł). Inną przesłanką przemawiającą za kolejnym spadkiem są dane Analiz Online dotyczące wartości aktywów zgromadzonych UFK na koniec grudnia 2019 r. AO wyliczyły bowiem, iż ich uplasowała się ona na poziomie 48,5 mld zł. Oznacza to, że od szczytowego momentu, tj. września 2017 r., kiedy to Polacy mieli ulokowane w polisach na życie z UFK łącznie 59,5 mld zł, wartość zgromadzonego w nich kapitału zmalała o 11 mld zł.

Z danych zebranych przez analityków wynika, że tylko w ub.r. aktywa „uefek” zmniejszyły się o 1,9 mld zł (3,8%) wskutek m.in. wypłaty środków przez klientów. Pozytywny wpływ na wartość zarządzanych aktywów miały z kolei korzystne warunki rynkowe, gdyż wyniki z zarządzania powiększyły ich stan o ok. 2,5 mld zł.

PZU Życie z największym wzrostem aktywów

AO wskazują, że spośród 23 towarzystw ubezpieczeń (TU) oferujących polisy z UFK jedynie pięciu ubiegły rok przyniósł wzrost aktywów.

„Wśród nich znalazło się PZU Życie (wzrost o 288 mln zł), które odnotowało przewagę wpłat nad wypłatami. Klienci wpłacali oszczędności przede wszystkim do wybranych funduszy dłużnych zarządzanych przez TFI PZU oraz Ipopema TFI, a także do funduszy modelowych. Na drugim miejscu pod względem wzrostu aktywów znalazło się Nationale-Nederlanden TUnŻ – czwarty gracz na rynku polis z UFK. Tu także klienci stawiali przede wszystkim na fundusze dłużne z grupy NN, a także na fundusze portfelowe.

Rok 2019 był udany także dla trzech mniejszych graczy: Compensy TUnŻ VIG, Saltus TUnŻ oraz Unum Życie TUiR. Największy spadek aktywów w zeszłym roku odnotowało natomiast Open Life TU Życie – drugi największy gracz na rynku. W rok aktywa pod zarządzaniem zmniejszyły się o 0,4 mld zł do 6,1 mld zł. Klienci wypłacali środki głównie z trzech edycji funduszu Open Life Obligacji Korporacyjnych. Powodzeniem cieszył się natomiast Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej UFK, a także wybrane fundusze dłużne. Istotny spadek aktywów odnotowała także STUnŻ Ergo Hestia – o blisko 0,4 mld zł, a ok. 0,3 mld zł zmniejszyły się aktywa zgromadzone w UFK pod skrzydłami AXA Życie TU oraz TUnŻ Europa – czytamy w raporcie AO.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: Analizy Online, KNF, PIU, gu.com.pl)