W ubezpieczeniu podróży służbowej tylko koszty leczenia są zwolnione z PIT

0
545

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji indywidualnej uznał, że składka na ubezpieczenie obejmujące niezbędne koszty leczenia pracownika za granicą nie jest przychodem, natomiast pozostałe opcje ochrony, takie jak assistance, NNW, OC w życiu prywatnym czy ubezpieczenie bagażu to przychód, od którego należy się PIT. Dlatego pracodawca ma obowiązek doliczyć wartość składek do przychodów pracownika i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych – informuje prawo.pl.

Łukasz Boszko, ekspert w zespole doradztwa podatkowego w Grant Thornton, zwraca uwagę, że sądy i organy interpretacyjne uznają za wydatki na ubezpieczenie niestanowiące dochodu z nieodpłatnych świadczeń po stronie pracownika tylko składki na polisę minimalizującą ryzyko ponoszenia przez pracodawcę ewentualnych kosztów z tytułu leczenia za granicą pracownika, który podczas służbowej podróży zagranicznej nabawił się choroby. Grzegorz Symotiuk, doradca podatkowy w kancelarii TAX Doradztwo Podatkowe i Finansowe Symotiuk i Wspólnicy, ocenia, że wspomniana na wstępie interpretacja nie przystaje do obecnych realiów. W sytuacji gdy w wielu firmach pracownicy są wysyłani w delegacje w różne części świata i gdy bardzo trudno znaleźć dobrych pracowników, standardem jest stworzenie zatrudnionym komfortowych warunków do pracy, w tym zwłaszcza w delegacjach, na które część pracowników niechętnie przystaje.

Również Wojciech Jasiński, konsultant podatkowy w kancelarii ATA Finance, uważa interpretację za błędną w części, w której uznaje ona stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Ekspert jest zdania, że pracodawca ma duże szanse powodzenia w sądzie, gdyż dyrektor KIS w zupełności pominął ten element stanu faktycznego, który wskazywał, że ubezpieczenie jest dla pracownika w zasadzie obowiązkowe.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 7 lutego 2020 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.621.2019.2.SJ

Więcej:

prawo.pl z 17 lutego, Krzysztof Koślicki „Za część ubezpieczenia na czas delegacji pracownik musi zapłacić podatek”:

https://www.prawo.pl/…

(AM, źródło: prawo.pl)