Warsztaty: Praktyczne aspekty V Dyrektywy AML

0
710

22 kwietnia w Warszawie odbędzie się szkolenie zatytułowane „Praktyczne aspekty V Dyrektywy AML w Instytucjach Finansowych”. Patronem medialnym wydarzenia organizowanego przez V Financial Conferences jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Szkolenie poprowadzi Radosław Obczyński z Zespołu ds. Regulacji w Biurze Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu Pekao SA. W jego trakcie omówi takie zagadnienia, jak zmiany w katalogu instytucji obowiązanych, katalog podstawowych środków bezpieczeństwa finansowego wraz ze zmianami, praktyczne podejście do oceny ryzyka instytucji obowiązanej, wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, rejestr beneficjentów rzeczywistych, rejestr rachunków bankowych, zmiany w swobodzie przepływu informacji. Podczas warsztatów odbędzie się też sesja Q&A poświęcona praktycznym problemom z obecnej ustawy i przepisów przyszłych.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem:

http://vfconferences.pl/…

Kontakt z organizatorem:

Wioleta Szczubełek
Dyrektor ds Konferencji i Szkoleń
Kom: 791 404 321
e-mail: biuro@vfconferences.pl
Szkolenie odbędzie się 22 kwietnia w warszawskim Golden Floor Tower.

(am)