Warta: Nowe udogodnienia dla klientów, brokerów i underwriterów

0
384

W kwietniu Warta udostępniła nową funkcjonalność w Portalu dla Brokera. Wrzutnia plików to rozwiązanie, które pozwala na bezpieczne przesyłanie dużych dokumentów w procesie wymiany informacji pomiędzy kancelarią brokerską a zakładem. Ubezpieczyciel wprowadził też zmianę we wzorach dokumentów ubezpieczeniowych, dzięki której nie będzie już konieczności podpisywania polis przez klienta i odsyłania ich do Warty.

Wrzutnia plików w Portalu dla Brokera to funkcjonalność, która umożliwia na przesyłanie do 10 plików jednocześnie (pojedynczy może mieć maksymalnie 100MB). Rozwiązanie to ze względu na brak obwarowań regulacyjnych nie bazuje na chmurze obliczeniowej, jest bezpieczne od strony ochrony danych i wygodne dla użytkowników. Dokumenty można przesłać do wskazanego odbiorcy bądź maksymalnie 5 odbiorców, gdy wykorzysta się przycisk ,,Dodaj odbiorcę” – pracownika Warty z obszaru ubezpieczeń korporacyjnych.

Aplikacja weryfikuje ponadto poprawność wprowadzonego adresu mailowego, sprawdzając, czy znajduje się on w domenie Warty. Użytkownik ma możliwość dodania komentarza do przesyłanych plików, który będzie widoczny dla odbiorcy.

Nowa funkcjonalność udostępnia również podgląd historii wysyłania dokumentów przez użytkownika i pozwala na filtrowanie dodanych wcześniej elementów po adresie mailowym odbiorcy oraz dacie przesłania. W panelu historii wysyłania można również sprawdzić, jaki jest status danego pliku (czy jest on jeszcze w trakcie przekazywania, czy został już dostarczony). Ważność dodanych plików to 90 dni od daty przesłania, po tym terminie dokumenty są usuwane z systemu.

Wygoda dla szeregu odbiorców

Inną nowością Warty jest zmiana we wzorach dokumentów ubezpieczeniowych. Dzięki niej zniknie konieczność podpisywania polis ubezpieczeniowych przez klienta i odsyłania ich do Warty.

To rozwiązanie zostało wprowadzone w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla każdej ze stron procesu – klientów, brokerów i underwriterów. Po dokonaniu zmian formalnych na wydrukach ofert i polis Warta zrezygnowała z podpisów klienta na polisach.

Zmiany formalne w dokumencie oferty i polisy

Na ofercie zawsze znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Dodatkowo w tej sekcji obecna jest data wydruku oferty oraz odtworzony maszynowo podpis pracownika Warty (tzw. faksymile podpisu). Jeżeli jest taka potrzeba, np. życzy sobie tego klient, istnieje opcja otrzymania podpisu kwalifikowanego.

Dodatkowo na ofercie znajdują się oświadczania ubezpieczającego. Sekcja ta nie zawiera jego podpisów, ale dodany jest pogrubiony wpis: „Akceptując ofertę Ubezpieczający, potwierdza zapoznanie się z powyższymi oświadczeniami i akceptuje ich treść”. Dodatkowo Warta wprowadziła zmianę techniczną, aby treść OWU dołączała się automatycznie do dokumentu oferty, dzięki czemu ograniczyła liczbę koniecznych załączników.

Podobnie jak na ofercie w polisie znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpis pracownika Warty. Również w tym przypadku jest to podpis odtworzony maszynowo i na życzenie klienta może być zamieniony na podpis kwalifikowany.

Sekcja z oświadczeniami i podpisami ubezpieczającego nie jest drukowana. Ponieważ część klientów jest jednak przyzwyczajona do podpisywania polis, dlatego Warta wprowadziła opcję, aby na wydruku polisy (na życzenie klienta) dodać sekcję z miejscem na taki podpis.

Wszystkie zmiany obejmujące oferty i polisy przygotowane po 13 kwietnia tego roku dotyczą wyłącznie procesu, w którym pośrednikiem jest broker.

(AM, źródło: Warta)