Warta: Stabilna sytuacja w segmencie polis komunikacyjnych dla leasingu

0
286

Eksperci pionu korporacyjnego Warty jak na razie nie odnotowują dużych zmian w ubezpieczeniach komunikacyjnych pojazdów w leasingu. Ubezpieczyciel zapewnia, że uważnie obserwuje sytuację na rynku i stara się reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

Wśród podjętych działań Warta wymienia stopniowe urealnianie sum ubezpieczenia AC pojazdów używanych w stosunku do wartości rynkowej, co jest niezwykle istotne głównie w procesie wznowień. Ponadto zbliża się do finalizowania zmian w kwotacji z taryf statycznych na taryfy dynamiczne, przy wykorzystaniu narzędzi webserwisowych, co umożliwia efektywną selekcję ryzyka. Realizując tę zmianę, Warta wybiera możliwie najprostszy model kwotowania, tj. ilość niezbędnych danych, która nie komplikuje procesu ofertowania i sprzedaży. W tym celu od 1 kwietnia zakład wprowadził również zmiany w OWU AC/KR, zgodnie z którymi na etapie zawarcia umowy ubezpieczenia nie wymaga informacji o ilości zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, jakie posiada pojazd.

Jednocześnie Warta zauważa rosnące koszty likwidacji szkód. Eksperci firmy tłumaczą ten trend obecnym poziomem inflacji oraz stosowaniem coraz bardziej zaawansowanych technologii w samochodach. W ich ocenie konieczne będzie wprowadzenie w najbliższym czasie korekt cenowych, które uwzględnią te zmiany.

Z analiz Warty wynika, że po pierwszym kwartale 2022 r. poziom średnich składek na rynku pojazdów finansowanych leasingiem nie uległ zmianie, a wręcz widoczne są obniżki poziomu składek stosowane przez niektóre zakłady ubezpieczeń.

Ubezpieczyciel spodziewa się, że druga połowa roku będzie „arcyciekawym i wymagającym” okresem na rynku ubezpieczeń pojazdów finansowanych leasingiem. Niższa podaż pojazdów, które jednocześnie stale drożeją, zostanie skonfrontowana z rosnącymi kosztami likwidacji szkód, które stanowią najistotniejszy element kosztowy dla zakładów ubezpieczeń, oraz silną presją cenową.

(AM, źródło: Warta)