Członkowie SPBUiR utrzymali składkę członkowską na dotychczasowym poziomie

0
191

23 czerwca odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

W trakcie obrad rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdania zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w 2021 roku. Ponadto udzielono absolutorium członkom organu zarządzającego oraz rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Uczestnicy Walnego Zebrania podjęli też decyzję, że wysokość składki członkowskiej pozostanie niezmieniona.

(AM, źródło: SPBUiR)