Ubezpieczyciele ostrzegają, że należy podjąć szereg działań przed wejściem w życie MSSF17

0
202

Zdaniem ubezpieczycieli, wdrożenie standardu MSSF17 w terminie wyznaczonym na rok 2023 wymaga jeszcze ogromnych nakładów pracy. Taki wniosek można wyciągnąć z globalnego badania „MSSF17 – czy zdążymy?” przeprowadzonego przez WTW. Zdaniem ankietowanych od poprzedniej ankiety na temat MSSF17, przeprowadzonej w 2021 r., dokonał się istotny postęp. Z drugiej strony jednak większość nadal wyraża obawy co do terminowej realizacji wymuszające częstsze uciekanie się do dróg na skróty i uproszczeń, by zdążyć na czas.

WTW szacuje obecnie, że całkowity koszt wdrożenia standardu przez światowy sektor ubezpieczeniowy wyniesie 18–24 mld USD. To o 20% więcej niż pierwotnie szacował WTW w 2021 r. Wzrost wynika przede wszystkim z faktu, że firmy zdają sobie sprawę z konieczności poczynienia dalej idących przygotowań, niż początkowo przewidywano.

– Najbliższe 12 miesięcy będzie mieć decydujące znaczenie dla branży, jeśli chodzi o terminowe wdrożenie programów opartych na MSSF 17. Wyniki ankiety ukazują prawdziwą skalę wyzwania, które nieuchronnie oznacza przesunięcie większej ilości prac na okres po dacie „go live”, aby zmaksymalizować szanse na terminową realizację programów – stwierdził Kamran Foroughi, lider globalnego zespołu ds. MSSF17 w WTW.

Główne wnioski z ankiety z udziałem 270 ubezpieczycieli z 45 krajów:

  • Postępy wdrożenia MSSF17: Tylko 40% spośród 26 ankietowanych dużych firm międzynarodowych i 20% pozostałych 244 firm spodziewa się terminowego dostarczenia w pełni przygotowanych programów.
  • Ludzie: Do wdrożenia MSSF17 potrzebnych będzie ponad 10 000 osób w ciągu najbliższych dwóch–trzech lat. WTW przewiduje wyzwania związane z rekrutacją i utrzymaniem pracowników przez ubezpieczycieli, zarówno w zakresie programów związanych z MSSF17, jak i w powiązanych obszarach.
  • Dane, systemy i procesy: Podczas testów przeprowadzanych w firmach to one zostały zidentyfikowane jako obszary problematyczne, wymagające największych inwestycji.
  • Zróżnicowane plany publikacji: Podczas gdy 14 z 26 uczestniczących w badaniu dużych przedsiębiorstw wielonarodowych planuje w kontekście MSSF17 aktualizację dla inwestorów jeszcze w 2022 r., większość pozostałych nie ma takich planów. Niektóre firmy są zobowiązane na mocy lokalnych przepisów do opublikowania sprawozdań finansowych za I kwartał 2023 r. zgodnie z MSSF17, a kilku większych ubezpieczycieli zamierza to zrobić dobrowolnie, jednak większość firm nie planuje sprawozdań za I kwartał 2023 r.
  • Obawy związane ze zwykłą działalnością: Większość firm spodziewa się znacznego wzrostu liczby osób potrzebnych do prowadzenia procesów wyceny zgodnie z MSSF17. Wiele z nich nie ma jednak ochoty rekrutować, dlatego coraz częściej decydują się na istotną transformację i harmonizację w ramach wszystkich wskaźników, w tym na wykorzystanie automatyzacji.

(AM, źródło: WTW)