Warta z nową ofertą dla nauczycieli

0
521

Warta rozszerzyła swoją ofertę grupowego ubezpieczenia na życie Warta Ekstrabiznes Plus o Program Edukacja. W jego ramach ubezpieczyciel oferuje kompleksową ochronę dla pracowników sektora edukacji, m.in. w zakresie zdrowia.

– Sektor edukacji od dawna jest dla nas ważną częścią rynku ubezpieczeń grupowych, zarówno ze względu na jego pracowników, jak i ich podopiecznych. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na poszerzenie naszej oferty, tworząc oferowany sektorowi zakres ochrony w ramach Programu Edukacja. Zaczynamy od dodania do oferty ryzyk bezpośrednio związanych z pracą nauczycieli – choroby aparatu mowy. Warto również wspomnieć o bogatej ofercie majątkowej, którą będziemy oferować na preferencyjnych warunkach wraz z Programem Edukacja. Będzie on dostępny w ramach uproszczonego procesu sprzedażowego – powiedział Marek Twardowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów TUnŻ Warta.

W ramach Programu Edukacja do katalogu poważnych zachorowań Warta dodała choroby aparatu mowy, które często dotykają osoby pracujące w sektorze edukacji. W przypadku wystąpienia schorzenia ubezpieczony może liczyć na wypłatę pieniędzy. Dodatkowo, w przypadku wydania przez Państwowego Inspektora Sanitarnego decyzji o wystąpieniu choroby zawodowej, ubezpieczony otrzyma wypłatę z tytułu niezdolności do pracy w zawodzie nauczyciela.

W zakresie ubezpieczenia może znaleźć się także szereg zdarzeń dotyczących kobiet (np. operacje i nowotwory ginekologiczne, pobyt w szpitalu w przypadku powikłań ciąży czy otwarty katalog operacji).

Nowa oferta została stworzona z myślą o placówkach zatrudniających od 3 do 100 osób i działających w ramach kodu PKD 85, który obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe, średnie, wyższe, ale również szkoły językowe czy szkoły tańca. W ramach programu obowiązuje ujednolicona taryfa dla wszystkich klientów – nie jest brana pod uwagę liczba pracowników i struktura wiekowa.

Warta Ekstrabiznes Plus to grupowe ubezpieczenie na życie, które zapewnia kompleksową ochronę w przypadku poważnych zachorowań, pobytu w szpitalu czy operacji.

(AM, źródło: Warta)