Wielka Brytania: Zaufanie do ubezpieczeń wzrosło, ale reputacja nadal zagrożona

0
207

Podczas gdy zaufanie małych i średnich przedsiębiorstw brytyjskich do ubezpieczeń wzrosło w następstwie spraw sądowych o odszkodowania z tytułu przerw w działalności w 2020 r., kolejne doniesienia o sporach prawdopodobnie odwrócą ten trend.

Konflikt pomiędzy przedsiębiorstwem handlu detalicznego Greggs a Zurich, kolejny głośny spór między brytyjskim biznesem a branżą ubezpieczeniową, pociąga za sobą ryzyko reputacyjne dla ubezpieczycieli, którzy mogą być postrzegani jako unikający wypłaty odszkodowań. Według ankiety przeprowadzonej wśród brytyjskich małych i średnich przedsiębiorstw, 21% stwierdza, że ich zaufanie do ubezpieczeń wzrosło w rezultacie spraw o wypłaty z polis BI związanych z Covid-19. Jest to odsetek znacznie wyższy od 12,6% MŚP, których zaufanie uległo erozji w jakiejś mierze, niekiedy znacznej.

38,5% brytyjskich małych i średnich przedsiębiorstw posiada ubezpieczenie na wypadek przerw w działalności. Prawdopodobnie zaufanie wzrosło, gdyż przedsiębiorcy przekonali się, że nawet jeśli ubezpieczyciel podważa zasadność wypłaty, jest niezależny sąd, który może go zmusić do wypłaty. Możliwe, że na przyszłość z warunków ubezpieczeń usunięte zostaną sformułowania niejednoznaczne.

(AC, źródło: Global Data)