Warta ponownie numerem jeden w zestawieniu Rzecznika Finansowego

0
754

Warta podkreśla, że najnowsze sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2022 r. potwierdziło jej pozycję jako lidera jakości obsługi klienta w segmencie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych. Zakład utrzymał tę pozycję już piąty rok z rzędu.

Sprawozdania Rzecznika pokazują m.in. skalę sytuacji, w których u poszczególnych ubezpieczycieli doszło do sporu między klientami a firmą. Liczba spraw kierowanych do Biura RzF zestawiana jest z udziałem danego ubezpieczyciela w rynku, a następnie wyrażana w procentach. Im niższy wynik, tym proporcjonalnie mniej zastrzeżeń do działania firmy zgłaszają jej klienci.

W sprawozdaniu za 2022 rok w dziale II Warta po raz kolejny znalazła się na pierwszym miejscu, uzyskując wskaźnik w wysokości 62%. Kolejne zakłady zanotowały rezultaty odpowiednio na poziomie 70 i 89%. Ubezpieczyciel zajął też najwyższą pozycję w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych – z wynikiem 57%. Kolejne firmy uzyskały 63 i 74%. Warta była numerem jeden pod względem jakości obsługi klienta w ubezpieczeniach majątkowych (dział II) i komunikacyjnych także w sprawozdaniach Rzecznika za lata 2018, 2019, 2020 i 2021.

– Te wyniki cieszą nas szczególnie, bo wprost mówią o zadowoleniu naszych klientów – komentuje Rafał Stankiewicz, wiceprezes zarządu Warty odpowiedzialny za likwidację szkód i operacje. – Nasi klienci mogą być pewni, że nawet w sytuacjach trudnych rzetelnie i empatycznie podchodzimy do prowadzonych spraw. To daje im spokój i poczucie bezpieczeństwa, a o to przecież chodzi w ubezpieczeniach – dodaje.

Rafał Stankiewicz podkreśla, że sukcesy Warty to przede wszystkim  zasługa pracowników i agentów, którzy dbają o długofalowe relacje z klientem i próbują zaradzić wszelkim nieporozumieniom. Firma stale udoskonala procedury obsługi klienta i pracuje nad kolejnymi wdrożeniami, które usprawnią komunikację z klientami i przyspieszą obsługę ich spraw.

AM, news@gu.com.pl

(źródło: Warta)