Wszyscy powinniśmy grać do jednej bramki

0
596

Dystrybutor ubezpieczeń, wykonując dystrybucję ubezpieczeń, powinien postępować uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów – tak brzmi punkt 1 Art. 7 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

W Unilink ten zapis traktujemy bardzo serio i wspieramy współpracujących z nami agentów, by oni z kolei mogli zadbać o swoich klientów, zgodnie z naszą kulturą organizacyjną „DBAM”.

Zadbany agent to zadbany klient

Jako Unilink dbamy o agentów, zapewniając im: technologie, narzędzia, serwis, wsparcie i najszerszy zakres produktów ubezpieczeniowych na rynku. Jesteśmy na bieżąco z nowościami i wymaganiami prawnymi, rozmawiamy z ubezpieczycielami, rozwiązujemy problemy.

Dbamy o agentów, zapewniamy im bezpieczeństwo i wsparcie, jednocześnie stawiając na ich niezależność, autonomię i przedsiębiorczość. Agenci to nasi partnerzy, zadbani dbają o swoich klientów i ich potrzeby, bo tylko zaopiekowany klient wróci po kolejne produkty i poleci kolejnego lojalnego klienta.

Edukacja klientów i wizerunek branży

W Unilink wspólnie z agentami chcemy zmienić postrzeganie ubezpieczeń. Ubezpieczenia są potrzebne, zapewniają bowiem zabezpieczenie finansowe, które łagodzi skutki różnych przykrych zdarzeń. Chronią nas, gdy ryzyko się materializuje. Zabezpieczają nasze mienie, biznes i co najważniejsze – życie i zdrowie. Wielu klientów bez wahania ubezpiecza szybkę od telefonu, a nie zastanawia się nad zabezpieczeniem własnego zdrowia i życia. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zazwyczaj brak dostępu do wiarygodnych informacji i uleganie mitom, jakimi przez lata obrosły oferty ubezpieczeniowe.

Zadaniem całej naszej branży jest systematyczne edukowanie społeczeństwa i przekonywanie, że zabezpieczenie siebie i bliskich na przyszłość to fundamentalna i bardzo ważna kwestia. Uważam, że świetnym narzędziem do budowania zaufania klienta do rynku jest dobrze przeprowadzona analiza potrzeb klienta. Trzeba tylko wiedzieć, jak taką rozmowę z klientem odpowiednio przeprowadzić, by móc zaadresować kluczowe ryzyka klienta i podnieść jego świadomość ubezpieczeniową. Tego m.in. uczymy agentów w trakcie szkoleń.

Życzę sobie i Wam

Parafrazując fragment piosenki „Sobie i Wam” z cyklu Męskie Granie, życzę sobie i Wam, by naszą branżę w najbliższej przyszłości było „stać” na:

  • Ujednolicenie i doprecyzowanie zakresu APK,
  • Realne, adekwatne ceny składek ubezpieczeniowych,
  • Pozytywną narrację o branży ubezpieczeniowej ze strony wszystkich jej reprezentantów,
  • Wypracowanie przez wszystkich uczestników rynku ubezpieczeniowego kodeksu etycznego postępowania i zasad dobrej współpracy.

Przecież na koniec dnia wszyscy gramy do jednej bramki, by zdobyć i utrzymać zaufanie klienta do naszej branży. Zachęcam do pogłębionego dialogu w ważnych dla każdego z nas tematach.

Aleksandra Friedel
prezeska Unilink