WTW: Mocny początek roku na rynku fuzji i przejęć

0
324

Globalna aktywność w zakresie fuzji i przejęć (M&A) mocno rozpoczęła 2022 r. W I kwartale wartość sfinalizowanych transakcji uplasowała się na poziomie ponad 100 mln USD, czyli wyższym niż przed rokiem. W pierwszych trzech miesiącach 2022 r. sfinalizowano 220 transakcji. Jest to drugi najwyższy wynik w takim okresie od 2008 r., osiągnięty pomimo gwałtownego spadku liczby transakcji SPAC notowanego od II połowy 2021 r. –  wynika z badań w ramach Kwartalnego Monitora Transakcji (Quarterly Deal Performance Monitor, QDPM) WTW.

Dane zbierane we współpracy z ośrodkiem badań nad fuzjami i przejęciami w Bayes Business School (dawnej Cass) wskazują na jeszcze większą liczbę wielkich transakcji (o wartości ponad 10 mld USD) zamkniętych od początku stycznia do końca marca w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. (6 wobec 5), kiedy to rynek doświadczył nadzwyczajnego odbicia się aktywności transakcyjnej.

– Wciąż rosnący popyt, który sprawił, że fuzje i przejęcia osiągnęły bezprecedensową skalę w 2021 r., będzie się utrzymywał, ponieważ stopy procentowe pozostają na niskim poziomie, a kupujący dysponują rekordowymi zasobami gotówki – mówi Gabe Langerak, dyrektor ds. M&A Consulting WTW na Europę. – Wiele firm, które próbują dokonać szybkich zmian w dziedzinie klimatu, technologii, a także integracji i różnorodności, postrzega strategiczne przejęcia jako kluczowy element przyspieszenia tych zmian. Więc chociaż wzmaga się niepewność geopolityczna i ekonomiczna, nadal obserwujemy znaczną dynamikę w zakresie M&A. Z naszych danych na temat fuzji i przejęć wynika, że w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. najlepiej wypadły transakcje wolne, czyli takie, których realizacja trwa ponad 70 dni. Gdy uwzględni się również dodatkowe złożoności związane z ESG, staje się jasne, że poświęcenie dłuższego czasu i większych zasobów na zapewnienie wysokiej jakości analiz due diligence potencjalnej transakcji, zamiast działania w sposób pochopny, może wyjść tylko na dobre pod względem ograniczania ryzyka i generowania wartości.

– Zakończenie pandemii miało przynieść powrót do normalności w przestrzeni biznesowej i tak się stało, chociażby patrząc na dynamikę transakcji M&A. Tymczasem pojawiły się nowe okoliczności natury geopolitycznej i ekonomicznej: wojna, galopująca inflacja, wzrost cen surowców, problemy z zabezpieczeniem ciągłości dostaw itp., które mogą zaburzyć w sposób naturalny planowanie przyszłości biznesowej. To pokazuje, jak ważny jest proces przeprowadzenia rzetelnego badania due diligence, w kontekście trafności dokonywania inwestycji, ale również jej zabezpieczenia. Jakość oraz zakres badania wpływa także na możliwości transferu części ryzyk poprzez zawarcie polisy W&I – komentuje Michał Orzechowski, zastępca dyrektora Departamentu Finex WTW Polska.

(AM, źródło: WTW)