Wydarzenia Miesiąca – Listopad 2019

0
677

Zamknięcie pod koniec października pierwszego etapu Pracowniczych Planów Kapitałowych sprawiło, że podsumowania i analizy dotyczące wdrożenia PPK w największych przedsiębiorstwach były jednym z wiodących tematów kolejnego miesiąca. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w cyklicznym rankingu „Gazety Ubezpieczeniowej”, w którym doceniono także nowe inicjatywy Rzecznika Praw Pacjenta, Concordii Ubezpieczenia-Grupa Generali oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

WYDARZENIE MIESIĄCA – wniosek Rzecznika Praw Pacjenta do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy bliskim poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne – za szybką i zdecydowaną reakcję na uchwałę Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, wprowadzającą niepewność orzeczniczą w niezwykle istotnej kwestii dla polskiego rynku ubezpieczeń.

TEMAT MIESIĄCA – przewidywany poziom partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych po pierwszej turze programu – za zdominowanie listopadowej debaty w całej branży finansowej.

UBEZPIECZYCIEL MIESIĄCAConcordia Ubezpieczenia-Grupa Generali – za szereg działań edukacyjno-szkoleniowych w zakresie ubezpieczeń rolnych, skierowanych do pośredników ubezpieczeniowych.

INICJATYWA MIESIĄCA – rozpoczęcie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny budowy systemu ułatwiającego ubezpieczycielom przekazywanie akt szkodowych, tak aby korespondencja odbywała się głównie drogą cyfrową – za zamiar dostosowania obiegu niezwykle istotnej dokumentacji do wymogów cyfrowej współczesności, z korzyścią dla wszystkich stron procesu likwidacji szkód.

CZŁOWIEK MIESIĄCA – Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK – za przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracodawców, pomagających przygotować się do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w ich firmach oraz organizację szkoleń otwartych z zakresu PPK dla pracowników.

Artur Makowiecki

redaktor portalu www.gu.com.pl