Zagraniczni ubezpieczyciele zbierają coraz więcej składek

0
1159

Blisko 5 miliardów złotych – tyle składek brutto z działalności bezpośredniej zebrali zagraniczni ubezpieczyciele w Polsce. Większość przypisu generują towarzystwa działające na zasadzie swobody świadczenia usług, choć ostatnio ich przewaga nad oddziałami nieco się zmniejszyła.

Według danych zgromadzonych w opracowaniu Komisji Nadzoru Finansowego „Działalność zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce” w 2019 roku zagraniczne zakłady ubezpieczeń zebrały w sumie 4976,33 mln zł składek brutto. Był to rezultat o 2,29% lepszy od uzyskanego w roku poprzednim, czyli 4864,92 mln zł. Dla porównania warto zwrócić uwagę, że w 2019 r. krajowe zakłady ubezpieczeń zebrały w sumie 63,83 mln zł składek, co było rezultatem o 2,69% lepszym niż rok wcześniej. 74,31% przypisu zagranicznych ubezpieczycieli pochodziło z ubezpieczeń majątkowych.

Wypracowały one 3697,7 mln zł składek, o 4,4% więcej niż w 2018 r. (3541,94 mln zł). Pozostałe 25,69% stanowił przypis z polis życiowych, wynoszący 1278,63 mln zł (1322,98 mln zł w poprzednim roku, -3,35% r/r).

Ubezpieczeniami, które zgromadziły najwięcej składek, były ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych. Przypis w tym segmencie wyniósł 1019,44 mln zł, z czego ponad dwie trzecie (683,28 mln zł) wypracowały zakłady funkcjonujące na zasadzie swobody świadczenia usług. Z kolei w dziale I najwięcej składek zgromadzono w ubezpieczeniach innych niż zdrowotne, z UFK i inwestycyjnych – 519,69 mln zł.

Przypis składki zagranicznych ubezpieczycieli w latach 2004–2019 (w tys. zł) w podziale na formę wykonywanej działalności

Rok / YearSwoboda świadczenia usług / Freedom of serviceOddziały / BranchesRazem / Total
200494 49257 761152 253
2005251 788137 121388 909
2006413 610212 355625 965
2007606 297482 4991 088 795
20081 046 210686 5091 732 719
20091 219 0042 024 7953 243 799
2010940 7822 452 0433 392 825
20111 179 0712 298 2543 477 325
20121 296 7343 085 9334 382 667
20132 203 8043 711 6925 915 497
20142 089 2424 025 2756 114 517
20152 189 9382 825 5935 015 531
20161 990 3312 709 1104 699 441
20172 976 6622 112 3675 089 029
20182 684 8042 180 1154 864 918
20192 687 0632 289 2674 976 330

(źródło: KNF „Działalność zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce”)

54% przypisu wypracowały zakłady działające w naszym kraju na zasadzie unijnej swobody świadczenia usług. Zebrały one w sumie 2587,06 mln zł składek wobec 2684,8 mln zł przed rokiem (+0,08% r/r). W strukturze przypisu tego segmentu dominują ubezpieczenia majątkowe, odpowiadające za 77,42% jego sprzedaży. Z polis non-life pochodziło 2080,35 mln zł składek, o 1,14% więcej niż po 12 miesiącach 2018 r. (2056,77 mln zł). Ubezpieczenia na życie, które odpowiadały za 22,58% przypisu ubezpieczycieli działających na zasadzie paszportu europejskiego, wypracowały w sumie 606,71 mln zł. Rok wcześniej było to 628,03 mln zł, co oznacza spadek o 3,4%.

Pozostałe 46% składek, czyli 2289,27 mln zł, zebrały oddziały zagranicznych ubezpieczycieli. Było to o 5,01% więcej niż w 2018 roku, gdy przypis w tym segmencie wyniósł 2180,11 mln zł. Również i w tym przypadku w sprzedaży dominujący udział ma sektor majątkowy (70,65%). Wypracował on 1617,34 mln zł składek – o 8,9% więcej niż w roku poprzednim. Z kolei w ubezpieczeniach na życie, które generowały 29,35% składek oddziałów, przypis wyniósł 671,92 mln zł. W 2018 r. osiągnął on poziom 694,95 mln zł, co oznacza spadek o 3,32% r/r.

152,25 mln zł – tyle składek zebrali zagraniczni ubezpieczyciele w 2004 roku, kiedy to Polska wstąpiła do Unii Europejskiej

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl