Zrobili kawał dobrej roboty

0
307

TUZ Ubezpieczenia znalazł się w gronie firm wyróżnionych przez KNF tytułem „Instytucja finansowa przyjazna mediacjom”. W uzasadnieniu napisano, że laur został przyznany za wdrożenie i rozwijanie projektu rozwiązywania sporów w drodze mediacji oraz postawę prokliencką, przejawiającą się kierowaniem wniosków o mediację.

Dziękujemy za zaangażowanie w promowanie idei polubownego rozwiązywania sporów z klientem – czytamy w uzasadnieniu.

– Słowo „zaangażowanie” jest tutaj jak najbardziej na miejscu – przyznał Dariusz Radaczyński, dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód. – Nie pracowaliśmy na ten sukces sami w naszym Departamencie Likwidacji Szkód, lecz zaangażowaliśmy w ten projekt pracowników również innych departamentów. To była, jak teraz widać, owocna praca zespołowa.

– Mediacje to trudny i ważny obszar, ale od czterech lat ciężko pracujemy, żeby i tu zwiększyć zadowolenie naszych klientów. Liczyliśmy, że to zostanie docenione, więc z ponownego przyznania nagrody od KNF bardzo się cieszymy – powiedziała Elżbieta Woźniak-Sitek, kierownik Biura Likwidacji Szkód Osobowych i Odpowiedzialności Cywilnej w Departamencie Likwidacji Szkód firmy TUZ Ubezpieczenia, która w firmie odpowiada za rozwój mediacji z klientami.

– Nie zawsze pracuje się dla nagród, czasem ważniejsze są inne względy, ale akurat w tym przypadku wiedzieliśmy, że nagroda będzie potwierdzeniem, że robimy dla naszych klientów kawał dobrej roboty – zaznaczyła.

Elżbieta Woźniak-Sitek podkreśliła, że spotkania pełnomocników stron w obecności przedstawiciela KNF nadają mediacjom charakter, który wpływa zarówno na wiarygodność stron, jak i samą skuteczność procesu mediacji.

– Oczywiście nikt w KNF nie wyręcza ani klienta, ani towarzystwa ubezpieczeniowego, ale dzięki odpowiedniemu charakterowi takich spotkań wszystkim jest łatwiej zrozumieć w pełni sytuację, racje obu stron i znaleźć najlepsze rozwiązanie. Cieszę się, że jesteśmy postrzegani jako zakład ubezpieczeń, który dąży do polubownego zakończenia procesu likwidacji – stwierdziła.

Mediacje są niezwykle istotne nie tylko z biznesowego punktu widzenia, ale też ze względu na zwykły ludzki szacunek do osób, które znalazły się w nieszczęśliwej sytuacji.

Chcemy unikać sporów sądowych, ponieważ co do zasady są one niekorzystne zarówno dla samych poszkodowanych, jak i dla zakładów ubezpieczeń – tłumaczy Elżbieta Woźniak-Sitek.

Dla poszkodowanych procesy sądowe bywają przedłużeniem lub odświeżeniem traumy po nieszczęśliwych zdarzeniach, czasem tragicznych, nawet śmiertelnych. W procesach sądowych poszkodowani muszą przeżywać pewne przykre historie jakby na nowo. Chcielibyśmy, żeby nikogo takie sytuacje nie spotykały.

Nagrodę dla „Instytucji finansowej przyjaznej mediacjom” TUZ po raz pierwszy otrzymał w 2019 r. Nagroda przyznawana jest jednak za mediacje w roku poprzednim. Od tego czasu TUZ z roku na rok systematycznie powiększa liczbę mediacji.

– W każdym kolejnym roku mediujemy prawie dwa razy więcej niż w poprzednim – mówi z radością Elżbieta Woźniak-Sitek. – Teraz dostaliśmy nagrodę za wyniki z roku 2020, w którym mieliśmy sporo mediacji, a w roku bieżącym mamy ich już dwukrotnie więcej, więc z nadzieją czekamy na wyniki, które KNF ogłosi w roku 2022.


Metamorfoza TUZ doceniona i nagrodzona

„Za dokonanie jednej z najbardziej spektakularnych metamorfoz na rynku ubezpieczeniowym” – brzmi początek uzasadnienia nagrody „Menedżer Roku w Finansach”, którą Piotr Zadrożny jako prezes TUZ Ubezpieczenia otrzymał od redakcji miesięcznika „Home & Market”.

W uzasadnieniu wyróżnienia czytamy również: „Pod zarządzaniem Piotra Zadrożnego TUZ stał się firmą nowoczesną, elastycznie reagującą na potrzeby klientów, a przede wszystkim bardzo dla nich przyjazną”.

Tak naprawdę to nagroda dla zespołu ludzi pracujących na sukcesy TUZ, które ja mam przyjemność firmować moim nazwiskiem – mówi Piotr Zadrożny. – Mimo pandemii i różnych związanych z nią trudności nasza firma nadal dynamicznie się rozwija i realizuje kolejne cele. Taki produkt jak Bezpieczny Dom, czyli nowoczesne i kompleksowe ubezpieczenie domu lub mieszkania oraz rodziny i bliskich, stał się jedną z naszych wizytówek. To jest „Ubezpieczenie takie, jakiego potrzebujesz”, że zacytuję jedno z naszych haseł reklamowych.

Systematycznie poprawiamy i rozszerzamy naszą ofertę. Jako Polak cieszę się, że mogę pracować w polskiej firmie, która tak pięknie się rozwija – podkreśla prezes TUZ.

Redakcja w uzasadnieniu wyróżnienia przypomina, że Piotr Zadrożny jest prezesem TUZ Ubezpieczenia od lutego 2016 r. I podkreśla: „Od tego czasu TUZ przeszedł jedną z największych metamorfoz w historii polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Stał się firmą nowoczesną, elastycznie reagującą na potrzeby klientów, a przede wszystkim bardzo dla nich przyjazną”.

Redakcja nawiązała w ten sposób do sukcesów TUZ w poprzednich latach, kiedy TUZ był już wyróżniany taką nagrodą i innymi wyróżnieniami.

Potwierdzenie celności uzasadnienia dla nagrody od „Home & Market” przyszło niemalże natychmiast. „Instytucja finansowa przyjazna mediacjom” – to wyróżnienie, które Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przyznał TUZ jako jednej z zaledwie kilku firm ubezpieczeniowych.

To jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznanych TUZ. W przeszłości KNF już doceniał TUZ w podobny sposób.

Firma TUZ Ubezpieczenia była też dwukrotnie uznana „Ubezpieczycielem Miesiąca” przez redakcję branżowej „Gazety Ubezpieczeniowej” oraz otrzymała nagrodę dla „Najlepszego ubezpieczyciela cyfrowego” przyznaną podczas Insurance Forum.

Sam Piotr Zadrożny za dokonania z TUZ był też nagrodzony tytułem „Menedżera Roku” przez „Gazetę Ubezpieczeniową”, a rok temu był po raz pierwszy wyróżniony tytułem „Menedżera Roku w Finansach” przez redakcję „Home & Market”.