Rzecznik Finansowy wybrał najlepsze prace dyplomowe

0
230

Rozstrzygnięto V edycję konkursu o nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

Uroczystość wręczenia dyplomów odbędzie się 20 grudnia w formie spotkania online.

W kategorii „praca licencjacka” zwyciężyła Alicja Stankiewicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nagrodzona za pracę zatytułowaną „Wpływ reklamy na postrzeganie ryzyka wypadku”. Za najlepszą pracę magisterską uznano z kolei napisaną przez Michała Basaka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, noszącą tytuł „Niedozwolone postanowienia umowne w umowach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”.

Laur dla pracy doktorskiej przypadł Michałowi Marszelewskiemu z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego praca nosiła tytuł „Umowy wiatykalne a rynek ubezpieczeń na życie.” Nagrodę jury otrzymał natomiast Paweł Smaga ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę pt. „Polityka makroostrożnościowa w sektorze bankowym. Teoria i praktyka”.

(AM, źródło: Rzecznik Finansowy)