Allianz Polska oferuje jesienną zniżkę na pakiet onkologiczny

0
218

Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Z kolei w listopadzie propagowana jest akcja „movember”, której celem jest wzrost świadomości związany z rakiem prostaty. W tych miesiącach bardzo aktywnie prowadzone są akcje edukacyjne i kampanie, które mają zwrócić uwagę społeczeństwa na fakt, iż profilaktyka i konieczność prowadzenia regularnych badań, pozwalają na wczesne wykrycie choroby i zwiększają szanse na wyleczenie. W przedsięwzięcia promujące walkę z nowotworami włączył się też Allianz Polska.

– W tym szczególnym okresie zaplanowano w Polsce szereg akcji edukacyjnych i kampanii związanych z budzeniem świadomości i czujności onkologicznej oraz zachęcaniem do regularnego wykonywania badań. Jako Allianz także zwracamy uwagę naszym klientom na tematy związane z nowotworami. Dlatego przygotowaliśmy zniżkę 50% na pakiet onkologiczny, który jest uzupełnieniem grupowego ubezpieczenia na życie. Dla firm, które w okresie październik-listopad zdecydują się na rozpoczęcie umowy grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina, pakiet onkologiczny będzie dostępny za 5 zł – mówi Damian Zieliński, menedżer Wydziału Rozwoju i Underwritingu Produktów Grupowych i Zdrowotnych Allianz Polska

W ramach wsparcia ubezpieczonego w razie choroby nowotworowej Allianz przygotował szczegółowy zakres świadczeń. W skład pakietu świadczeń medycznych dla ubezpieczonego, któremu wydano kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego wchodzą konsultacje lekarzy specjalistów, diagnostyka laboratoryjna, w tym markery nowotworowe oraz badania specjalistyczne: RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, biopsja – pobranie materiału wraz z mikroskopowym badaniem histopatologicznym. Natomiast po zdiagnozowania u niego zaawansowanego nowotworu klient otrzyma świadczenia assistance do 5 tys. zł w odniesieniu do każdego zdarzenia (m.in. transporty medyczne, pomoc pielęgniarki, dostarczenie posiłków i leków, pomoc domowa, opieka nad niepełnoletnimi dziećmi i osobami niesamodzielnymi lub zwierzętami domowymi, zwrot kosztów peruk i protez), rehabilitację obejmującą maksymalnie 10 zabiegów w odniesieniu do każdego zdarzenia oraz do 20 tys. zł na pokrycie kosztów operacji plastycznej, która ma na celu usunięcie blizn, znamion lub nieprawidłowości w budowie ciała powstałych w wyniku operacyjnego usunięcia zaawansowanego nowotworu.

Ponadto osoba, u której zdiagnozowano zaawansowany nowotwór może liczyć na pomoc psychoonkologa – maks. 5 konsultacji łącznie dla małżonka/partnera i dzieci w odniesieniu do każdego zdarzenia. W ramach pakietu dostępne są także testy zwiększonego genetycznego ryzyka raka narządu/narządów dla rodzeństwa i dzieci ubezpieczonego oraz konsultacja onkologiczno-genetyczna dla rodzeństwa i dzieci ubezpieczonego. Zaś w zdiagnozowania zaawansowanego nowotworu u rodzeństwa, dziecka lub rodzica ubezpieczonego ubezpieczony jest uprawniony do pomocy psychoonkologa – 5 konsultacji w odniesieniu do każdego zdarzenia, testu zwiększonego genetycznego ryzyka raka narządu/narządów w odniesieniu do każdego zdarzenia (suma ubezpieczenia 5 tys. zł) oraz konsultacji onkologiczno-genetycznej w odniesieniu do każdego zdarzenia (do 3 tys. zł).

– Zdecydowanym wyróżnikiem zakresu pakietu onkologicznego w ramach ubezpieczenia Allianz Rodzina jest na pewno możliwość wykonania testu genetycznego bliskim osoby, która zachorowała na nowotwór. Dzięki niemu możliwe jest sprawdzenie skłonności genetycznych do zachorowania na nowotwór w przyszłości, a w razie czego podjęcie odpowiedniego leczenia – dodaje Damian Zieliński

(AM, źródło: Allianz)