Allianz Trade: Należności najłatwiej odzyskuje się w Europie

0
122

Z analizy stopnia złożoności windykacji należności Allianz Trade wynika, że Szwecja, Niemcy i Finlandia są krajami, w których proces ten jest mniej skomplikowany. Państwami, w których windykacja należności stanowi z kolei największe wyzwanie, są Arabia Saudyjska, Malezja i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ubezpieczyciel zauważa też, że zmniejszyła się różnica w trudności odzyskiwania należności pomiędzy gospodarkami rozwiniętymi: w 20 z 49 analizowanych krajów Allianz Trade odnotował zmniejszenie złożoności procesu windykacji.

W pierwszej dziesiątce najbardziej przyjaznych miejsc do windykacji znajdują się następujące kraje europejskie: Szwecja, Niemcy i Finlandia są najlepsze w swojej klasie, a ich wyniki pozostają stabilne w porównaniu z poprzednim raportem.

– W Szwecji, Niemczech i Finlandii lokalne przedsiębiorstwa dobrze wywiązują się ze swoich zobowiązań płatniczych, a sądy z wydawania decyzji w terminie, co ułatwia firmom ściąganie długów. Stanowi to kontrast w stosunku do innych krajów europejskich, takich jak Francja i Hiszpania, gdzie ściąganie długów jest bardzo skomplikowane w przypadku niewypłacalności dłużnika, zwłaszcza jeśli chodzi o niezabezpieczonych wierzycieli – wyjaśnia Maxime Lemerle, główny analityk ds. badań nad niewypłacalnością Allianz Trade.

Arabia Saudyjska (91. miejsce), Malezja (78.) oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie (72.) zamykają ranking w 2022 roku. Pomimo pewnej poprawy w zakresie złożoności procedur sądowych, międzynarodowa windykacja należności jest w Arabii Saudyjskiej trzykrotnie bardziej skomplikowana niż w Szwecji, Niemczech i Finlandii.

W prawie co drugim kraju odnotowano spadek oceny złożoności windykacji.

Różnica między gospodarkami rozwiniętymi a rynkami wschodzącymi jest nadal duża. 14 z 16 krajów Europy Zachodniej ma zauważalnie mniej dotkliwy dla wierzycieli poziom złożoności windykacji. Niemniej jednak różnica ta z czasem się zmniejsza.

– W ciągu ostatnich czterech lat prawie połowa krajów odnotowała spadek oceny w zakresie złożoności windykacji (20 z 49 krajów). Covid-19 skłonił kilka krajów do przyspieszenia reform ram prawnych dotyczących niewypłacalności. Zauważyliśmy również pewną poprawę w zakresie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, np. w Wielkiej Brytanii (dzięki nowej procedurze Moratorium), Australii i UE, gdzie dyrektywa 2019/1023 jest obecnie wdrażana (zmieniając ramy prawne) w różnych państwach członkowskich. Arabia Saudyjska i Chiny również podjęły działania skutkujące zauważalną poprawą: w krajach tych wskaźniki złożoności windykacji zmniejszyły się odpowiednio o 3 punkty i 2 punkty – mówi Fabrice Desnos, członek zarządu Allianz Trade odpowiedzialny za ocenę ryzyka, reasekurację i gwarancje.

Łącząc wynik złożoności windykacyjnej każdego kraju z jego partnerami handlowymi (kto gdzie eksportuje), Allianz Trade obliczył ekspozycję eksporterów na międzynarodową złożoność procesu windykacji swoich należności eksportowych.

Najmniej narażone na utrudnienia w odzyskaniu swoich należności eksportowych są Finlandia, Austria i Norwegia, ponieważ ich dominujący partnerzy handlowi to kraje, w których windykacja należności jest najmniej skomplikowana. Na drugim końcu spektrum wyróżnia się Azja, gdzie siedem krajów znajduje się na szczycie listy krajów najbardziej narażonych na skomplikowaną windykację w związku z handlem międzynarodowym: Hong Kong, Indonezja, Tajlandia, Malezja, Japonia, Singapur i Indie.

(AM, źródło: MultiAN)