Anna Gołąbek i Mariusz Czajka w zarządach towarzystw Saltus

0
784

Z początkiem tego roku do zarządów Saltus TUW i Saltus TU Życie dołączyli Anna Gołąbek i Mariusz Czajka. Nowi członkowie władz obu towarzystw są ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej.

– Cieszę się, że dwoje tak doświadczonych ekspertów dołączyło do zarządu Saltus Ubezpieczenia. Ich wiedza i umiejętności pomogą Saltusowi w rozwoju, wynikającym z dynamiki zmian współczesnego rynku i oczekiwań klientów. Oboje doskonale znają specyfikę naszej działalności i wartości naszej organizacji. Jestem przekonany, że zmiana przyczyni się do wielu sukcesów naszych towarzystw – mówi Robert Łoś, prezes zarządu Saltus Ubezpieczenia.

Anna Gołąbek związana jest z rynkiem finansowym od 18 lat, a z Saltus Ubezpieczenia od 2008 r. Zarządzała obszarami sprzedaży i szkoleń w Saltus TUW i Saltus TUŻ. Odpowiadała za kanały bancassurance i multiagencyjny. Jako wiceprezes zarządu towarzystwa majątkowego oraz członek zarządu spółki życiowej jest odpowiedzialna za pion sprzedaży i marketingu, w którego skład wchodzą działy sprzedaży ubezpieczeń w kanale klientów indywidualnych i bancassurance, obsługi sieci sprzedaży, rozwoju i wsparcia sprzedaży ubezpieczeń oraz zespół marketingu.

– Jednym z najważniejszych zadań, jakie stawiam sobie w nowej roli, jest wzmocnienie naszej bliskiej relacji z agentami i ubezpieczonymi. Dotyczy to przede wszystkim kanału bancassurance oraz klientów indywidualnych. W końcu jako TUW wzajemność i budowanie wspólnoty mamy „we krwi”. Bliskość i poczucie wspólnoty są bardzo ważne w obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, szczególnie na poziomie społeczności lokalnych – powiedziała Anna Gołąbek.

Z kolei Mariusz Czajka jest obecny na rynku ubezpieczeń od 19 lat. Karierę zawodową rozpoczął w obszarze aktuarialnym, a od 14 lat specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem, m.in. wdrażał wymogi Wypłacalność II. Był członkiem zarządu Macif Życie TUW odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem. Jako wiceprezes zarządu towarzystwa majątkowego oraz członek zarządu spółki życiowej odpowiada za zarządzanie pionem nadzoru, na który składają się działy: aktuarialny, compliance oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji. Podlega mu również pełnomocnik zarządu ds. SZJ i CSR. Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego Mariusz Czajka będzie odpowiadał również za obszar zarządzania ryzykiem.

– Pion, który powierzono mojemu zarządzaniu, jest niezwykle istotnym elementem organizacji. Podejmowane przez nas działania w postaci doradzania i kontroli są z jednej strony odseparowane od obowiązków operacyjnych Saltus Ubezpieczenia, a z drugiej mają decydujący wpływ na organizację w perspektywie strategicznej. To bardzo odpowiedzialne i ambitne zadanie. W nadchodzących miesiącach chcę skupić się przede wszystkim na zapewnieniu zgodności naszych działań i partnerów biznesowych towarzystw ze wszystkimi nadchodzącymi regulacjami rynku finansowego – zaznaczył Mariusz Czajka.

Mariusz Czajka

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl