Bancassurance w mocnym trendzie wzrostowym

0
248

Mocne odbicie, jakie bankowy kanał dystrybucji ubezpieczeń odnotował na koniec pierwszej połowy tego roku, utrzymało się. Wprawdzie po kolejnych trzech miesiącach jego tempo spadło, ale mimo to plasuje się nadal na wysokim poziomie. A co więcej – jest ono zasługą rosnącej sprzedaży w obu sektorach działalności.

Według danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU), na dzień 30 września 2021 roku przypis składki w kanale bankowym uplasował się na poziomie 5,21 miliarda złotych, o 26% więcej niż przed rokiem (4,13 mld zł). Był to rezultat na identycznym poziomie jak uzyskany po 9 miesiącach 2019 r., ale wyraźnie niższy niż trzy lata temu, kiedy wyniósł 5,85 mld zł. Z kolei po 3 kwartałach 2017 r. kanał bankowy legitymował się wynikiem na poziomie 7,57 mld zł.

Sektor życiowy

Z raportu Izby wynika, że dziewięciomiesięczny przypis składki w bancassurance życiowym wyniósł 3254 miliona złotych – o 18% więcej niż na koniec września 2020 r. (2752 mln zł), ale wyraźnie niższy niż w analogicznym okresie 2019 r., tj. 3627 mln zł. Z kolei składka wypracowana przez kanał bankowy w 3 kw. 2018 r. uplasowała się na poziomie 4461 mln zł, a na koniec września 2017 r. wyniosła 6319 mln zł.

Po 9 miesiącach 2021 roku udział bancassurance życiowego w wyniku całego działu I uplasował się na poziomie 19,6% (w latach 2020-17 odpowiednio: 17,9%, 22,8%, 27,2% i 34,5%). Po raz pierwszy od lat większość  przypisu w bancassurance życiowym, 47%, pochodziło z ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktem bankowym. Dotychczasowy, „odwieczny” lider, czyli segment produktów inwestycyjnych generował 46% składek, natomiast 7% przypisu pochodziło z ubezpieczeń z niepowiązanych, czyli stand alone. Rok wcześniej było to odpowiednio: 42%, 51% i 7%.

Polisy inwestycyjne

1755 mln zł wpływów z bancassurance życiowego pochodziło ze sprzedaży ubezpieczeń ochronnych – o 29% więcej niż przed rokiem (1362 mln zł). Z kolei przypis składki z polis inwestycyjnych wzrósł z 1390 mln zł na koniec września ub.r. do 1499 mln zł (+8% r/r).

1233 mln zł zebrane z ubezpieczeń inwestycyjnych wypracowały umowy ze składką jednorazową – o 15% więcej niż rok wcześniej (1072 mln zł). Z tej kwoty za 979 mln zł (993 mln zł rok wcześniej, -1%) odpowiadały polisy z gr. 3, czyli ubezpieczenia z UFK. Pozostałe 254 mln zł przypisu w tym segmencie wygenerowały umowy inwestycyjne z gr. 1 (79 mln zł przed rokiem, +221%). Resztę przypisu „inwestycyjnego”, tj. 266 mln zł wygenerowały umowy ze składką regularną. Rok wcześniej było to 319 mln zł (-16,61%). W tej grupie „uefki” wypracowały 243 mln zł składek, o 18% mniej niż rok wcześniej, kiedy to przypis w grupie trzeciej osiągnął poziom 296 mln zł. Natomiast polisy z gr. 1 odpowiadały za 23 mln zł przypisu. Rok wcześniej odnotowano podobny rezultat.

W ubezpieczeniach inwestycyjnych grupy 1 dominującą formą umów są polisy indywidualne – 82%. To duża zmiana, gdyż jeszcze rok wcześniej stanowiły one zaledwie 16% ogólnej liczby umów zawartych w tym segmencie. Z kolei w grupie 3 polisy indywidualne tradycyjnie stanowią większość umów, 89%, zawartych w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku (87% rok wcześniej).

Polisy ochronne

Z kolei w ubezpieczeniach ochronnych zdecydowana większość składek pochodziła z ubezpieczeń ze składką jednorazową – 1026 mln zł vs. 718 mln zł rok wcześniej (+43%). Ubezpieczenia ze składką regularną odpowiadały za 508 mln zł przypisu (448 mln zł, +13%).

W polisach ochronnych niepowiązanych z produktem bankowym zebrano w sumie 222 mln zł – o 13,85% więcej niż przez 3 kwartały ub.r., kiedy to przypis z tego typu produktów wyniósł 195 mln zł. Umowy ze składka regularną wypracowały 216 mln zł vs. 183 mln zł na koniec września 2020 r. (+18%). Ubezpieczenia ze składką jednorazową wygenerowały zaś 6 mln zł składek – o 46% mniej niż przed rokiem (12 mln zł). Większość umów w życiowych produktach ochronnych stanowiły polisy indywidualne – odpowiednio 87% (powiązane z produktem bankowym) i 80% (niepowiązane). Przed rokiem było to odpowiednio: 85% i 87%.

Rośnie średnia składka w polisach inwestycyjnych

Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym osiągnęła poziom 6906 zł dla umów ze składką jednorazową (5957 zł rok wcześniej, +16%) oraz 3120 zł dla umów ze składką okresową (3232 zł, -3%). Z kolei średnia uroczniona składka w ubezpieczeniach powiązanych z produktem bankowym z płatnością jednorazową wyniosła 604 zł (421 zł przed rokiem, +43%), zaś w przypadku polis ze składką okresową było to 231 zł (221 zł, +7%).

Natomiast w polisach ochronnych stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) średnia uroczniona składka wyniosła: przy składce jednorazowej – 499 zł (572 zł po 3 kw. 2020 r., -13%), przy okresowej – 427 zł (422 zł, +1%).

Niezagrożona pozycja polis okołoproduktowych

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w ogólnej liczbie produktów w bancassurance życiowym miały polisy powiązane z produktem bankowym – 5,12 mln szt. z ogólnej liczby 6,16 mln umów zawartych w bankowym kanale dystrybucji ubezpieczeń z działu I przez 9 miesięcy 2021 r. Oprócz tego zawarto również 0,69 mln szt. umów stand alone i 0,35 mln szt. inwestycyjnych.

Sektor non-life

W bancassurance majątkowym zebrano z kolei 1959 mln zł składek. Rezultat uzyskany na koniec września 2021 r. był wyraźnie wyższy od wyniku uzyskanego rok wcześniej – 1374 mln zł, +43% – jak również od osiągnięcia po 9 miesiącach 2019 r. (1586 mln zł) oraz lepszy od przypisu z tego samego okresu 2018 r. (1387 mln zł). Po 9 miesiącach tego roku udział bancassurance non-life w wyniku całego działu II (z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych i reasekuracji czynnej) uplasował się na poziomie 5,7% (w latach 2020-17 odpowiednio: 4,4%, 5,1%, 4,6% i 5,5%). 76% składek majątkowych i osobowych w kanale bankowym wygenerowały umowy indywidualne, natomiast 24% grupowe. Rok temu było to odpowiednio 66% i 34%.

Największy przypis odnotowano w ubezpieczeniach z grup 1-2, czyli wypadkowych i chorobowych, które wypracowały 757 mln zł składek (463 mln zł rok wcześniej, +43%). Segment ten wyprzedził drugie pod względem zebranej składki polisy z gr. 14-16, czyli kredytu, gwarancje i ryzyka finansowe (439 mln zł vs. 241 mln zł, +83%) oraz polisy z gr. 8-9, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych (413 mln zł vs. 348 mln zł, +19%).

Najliczniejsze są ubezpieczenia finansowe

Największą liczbę umów w majątkowym kanale bankowym odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 14-16, było to 5151 tys. szt. Drugie miejsce zajęły umowy z gr. 1-2 (4587 tys. szt.) a trzecie – polisy z gr. 8-9 (3952 tys. szt.). Na koniec września 2021 r. w bancassurance non-life funkcjonowało 17,405 mln szt. umów.

***

W raporcie uwzględnione zostały wyniki 19 towarzystw życiowych, kontrolujących około 95,5% przypisu działu I, oraz 16 towarzystw majątkowych, odpowiadających za 87,6% wyniku sprzedażowego działu II.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl