Ergo Hestia ubezpiecza farmaceutów z Dolnego Śląska

0
420

Okręgowa Rada Aptekarska Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu podjęła decyzję o objęciu członków DIA bezpłatnym ubezpieczeniem OC w zakresie wykonywania zawodu farmaceuty. Ochrona w ramach OC lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym udzielana przez Ergo Hestię działa od 1 stycznia 2021 r.

W swoim komunikacie Izba podkreśla, że ubezpieczenie jest m.in. odpowiedzią na postulaty jej członków, którzy w ankiecie podnosili potrzebę takiego świadczenia. Całkowity koszt OC zostanie pokryty w ramach składki członkowskiej. Ubezpieczeniem zostaną objęci wszyscy farmaceuci regularnie opłacający składkę członkowską na rzecz DIA. Poza OC farmaceuci zostaną objęci również ochroną prawną. Jeżeli podczas likwidacji szkody konieczna będzie konsultacja z prawnikiem, jej koszt będzie rozliczany w ramach ubezpieczenia.

Suma gwarancyjna w OC wynosi 100 tys. zł na jedno zdarzenie i 3 mln zł na wszystkie zdarzenia dla każdego ubezpieczonego.

(AM, źródło: DIA)