Gefion postawiony w stan upadłości

0
566

Finanstilsynet, duński Urząd Nadzoru Finansowego, poinformował 7 czerwca o postawieniu Gefion Finans A/S under frivillig likvidation (poprzednio: Gefion Insurance A/S)) w stan upadłości przez Sąd Morski i Gospodarczy. 

Finanstilsynet uruchomił linię telefoniczną (+45) 41933500 dla zapytań dotyczących upadłości Gefion. Infolinia będzie czynna w dni powszednie w godzinach od 10.00 do 14.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Z kolei Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podał, że pozostaje w stałym kontakcie z Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Finanstilsynet. Na bazie informacji opublikowanych przez Duńczyków UKNF opublikował odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które pojawiają się w sytuacji upadłości.

Pytania i odpowiedzi dotyczące upadłości Gefion Finans A/S

Czym jest Gefion i co się stało?

Gefion to duńskie towarzystwo ubezpieczeniowe, które działało w Danii i było upoważnione do prowadzenia działalności na terenie UE za pośrednictwem agentów i brokerów. W dniu 24 czerwca 2020 r. duński Urząd Nadzoru Finansowego cofnął spółce licencję jako towarzystwu ubezpieczeniowemu. W dniu 13 lipca 2020 r. Gefion został postawiony w stan likwidacji (wypłacalny). Adwokat Troels Askerud i adwokat Søren Aamann Jensen zostali wyznaczeni przez Walne Zgromadzenie na likwidatorów. W dniu 7 czerwca 2021 r. Sąd Morski i Gospodarczy ogłosił upadłość Gefion.

Mam roszczenie, co powinienem zrobić?

Jeżeli roszczenie zostało już zgłoszone do Gefion, nie trzeba podejmować żadnych dalszych działań.

Zgłosiłem szkodę do Gefion przed upadłością firmy. Co powinienem teraz zrobić?

Nie trzeba nic więcej robić. Roszczenie będzie rozpatrywane przez masę upadłościową.

Czy moja polisa jest nadal ważna?

Tak, polisa jest nadal ważna. Upadłość daje prawo do natychmiastowego anulowania polisy, a polisa jest automatycznie anulowana 3 miesiące po opublikowaniu informacji o upadłości w Statstidende. UKNF zachęca do anulowania polisy i zakupu nowej w innym towarzystwie, jeśli to możliwe.

Opłaciłem składkę za cały rok, czy otrzymam zwrot części składki?

Można złożyć wniosek o zwrot składki do masy upadłościowej. 

Skąd mam wiedzieć, czy jestem ubezpieczony przez Gefion?

Nazwa firmy ubezpieczeniowej znajduje się w warunkach polisy.

Jestem ubezpieczony w Gefion, co powinienem teraz zrobić?

Syndyk masy upadłościowej skontaktuje się, aby poinstruować i poinformować, jak należy postępować, jeśli klient chce zgłosić lub dochodzić swoich roszczeń.

Co mogę zrobić, jeśli mam dalsze pytania?

Z syndykami masy upadłościowej można się skontaktować za pomocą e-maila: gefion@poulschmith.dk.

Więcej szczegółów na temat wydarzeń poprzedzających upadek Gefiona:

https://gu.com.pl/?s=Gefion

(AM, źródło: Gefion)