Generali Agro rozpoczyna jesienny sezon ubezpieczania upraw

0
199

Dziś Generali Agro rozpoczyna jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych. W tym roku ubezpieczyciel proponuje klientom rozszerzenie ochrony od wiosennych przymrozków i kontynuuje akcję rabatową.

Nowością w ofercie Generali Agro jest klauzula, która rozszerza ryzyko wiosennych przymrozków w ten sposób, że odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się już od momentu zasiewu lub wysadzenia rozsady, jednak nie wcześniej niż od 21 marca i kończy się nie później niż 30 czerwca w roku zbiorów. Ta klauzula dostępna jest w pakietach zawierających ryzyka ujemnych skutków przezimowania i przymrozków wiosennych.

W przypadku szkód całkowitych, które wystąpiły przed 15 kwietnia, wielkość szkody określa się w sposób ryczałtowy w wysokości 15% sumy ubezpieczenia zakwalifikowanego do zaorania areału danego pola. Dodatkowo w ramach tej klauzuli, Generali Agro rozszerza do 100% sumy ubezpieczenia odpowiedzialność w ryzyku gradobicia oraz wiosennych przymrozków.

– Takie rozszerzenie jest ważne dla rolnika, gdyż ryzyko wiosennych przymrozków coraz częściej występuje już we wczesnych okresach wegetacji roślin i może powodować straty w plonie już od początku wiosennej wegetacji – wyjaśnia Krzysztof Mrówka, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych Generali Agro.

Program „Twój Agro Rabat”

Podobnie jak w zeszłym roku dostępny będzie program rabatowy dla osób fizycznych i prawnych. Zniżkę nawet 20% otrzymają rolnicy, którzy mają aktywną polisę Concordii (i/lub Generali Agro) w ramach innej polisy albo ubezpieczyli uprawy we wcześniejszych sezonach. Zniżkę mogą otrzymać również nowi klienci, którzy zdecydują się na dodatkową polisę.

Wysokość upustu zależy od liczby ubezpieczeń, na których rolnik widnieje jako osoba ubezpieczona:

  • 20% – za 3 różne ubezpieczenia,
  • 15% – za 2 różne ubezpieczenia,
  • 10% – za 1 ubezpieczenie.

Na początkowym etapie sezonu zniżki dla lojalnych klientów będą sięgać 25%.

Co można objąć ochroną

W jesiennym sezonie zawierania umów ubezpieczenia ochronie będą podlegać uprawy zbóż ozimych (pszenica ozima, pszenica orkisz ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, mieszanka zbożowa ozima) oraz uprawy rzepaku ozimego. Najpopularniejsza ochrona uwzględnia ryzyko gradu, ujemnych skutków przezimowania czy przymrozków wiosennych. Najszerszy pakiet obejmuje dodatkowo ryzyko deszczu nawalnego i huraganu. W opcji minimum można ubezpieczyć uprawy tylko od ryzyka gradu.

Ubezpieczenie rzepaku ozimego i zbóż ozimych dostępne będzie w następujących pakietach:

  • grad
  • grad, ujemne skutki przezimowania (Pakiet Bonus Z)
  • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania (Pakiet Baza Z)
  • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, deszcz nawalny, huragan (Pakiet Plus Z).

Ubezpieczenie ujemnych skutków przezimowania w pakietach oferowane będzie z ryczałtem wypłaty odszkodowania na poziomie 15% sumy ubezpieczenia z możliwością rozszerzenia do 25% SU.

Ubezpieczenie rzepaku ozimego dla danego ubezpieczającego na danej polisie będzie uwarunkowane jednoczesnym ubezpieczeniem zbóż ozimych. Łączna ich powierzchnia nie powinna być mniejsza niż 30% powierzchni upraw na polisie.

Umowa ubezpieczenia może obejmować tylko jednego ubezpieczonego. Z zachowaniem proporcji ubezpieczonego areału rzepaku ozimego i zbóż ozimych możliwe będzie wystawienie polis ze sobą powiązanych rodzinnie lub kapitałowo.

Możliwe ubezpieczenie suszy

Generali Agro zapewnia możliwość włączenia ubezpieczenia ryzyka suszy w odniesieniu do zbóż ozimych, ubezpieczonych w sezonie jesiennym 2021. Ochrona od tego ryzyka będzie dostępna wyłącznie dla polis, na których przynajmniej jedno pole jest nie mniejsze niż 5 ha, a działki są oznaczone w ramach Geoportalu. Umowy dodatkowe dotyczące ryzyka suszy oferowane będą w okresie luty/marzec 2022 r. Suma ubezpieczenia będzie tożsama z SU w pakiecie zimowym.

– Zachęcamy do korzystania z ochrony nie tylko w podstawowym zakresie, ale z kompleksowych pakietów ubezpieczeń upraw ozimych. Taki wybór da rolnikowi pewność, że jego uprawa będzie zabezpieczona zarówno w okresie zimy, jak i od wczesnej wiosny. Możliwość włączenia ubezpieczenia ryzyka suszy to nasza reakcja na zmiany klimatu i częstsze pojawianie się tego ryzyka w ostatnich latach – mówi Krzysztof Mrówka.

W tym sezonie, po raz pierwszy w historii, ubezpieczenia rolne będą oferowane pod marką Generali Agro, dzięki połączeniu Concordii z Generali.

(AM, źródło: Generali)