Generali wprowadza polisę życiową z ochroną dopasowaną do różnych etapów życia

0
1254

Generali, z Myślą o Całym Twoim Życiu – taką nazwę nosi nowy produkt w ofercie Generali. Jest to ubezpieczenie na życie, które jak zapewnia zakład, dostosowuje się do klientów w zależności od ich zmieniających się potrzeb w różnych etapach życia.

– Niezależnie od tego, jak będzie zmieniało się życie naszych klientów, chcemy wspierać ich na każdym etapie. Jest to jedno ubezpieczenie na różne etapy życia. Gdy klient jest singlem i gdy zaczyna dzielić życie z kimś ważnym, gdy pojawiają się dzieci i całkiem zmieniają się priorytety, aż po osiągnięcie stabilizacji. Generali z Myślą o Całym Twoim Życiu jest produktem nowoczesnym i elastycznym, który pozwala nam być partnerem na całe życie dla naszych klientów – mówi Agnieszka Callen, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń na Życie i Osobowych Generali Polska.

Podstawą Generali, z Myślą o Całym Twoim Życiu jest bezterminowe ubezpieczenie na życie. Ubezpieczający płaci składki do 85. roku życia, a następnie jest ono bezskładkowe. Klient może rozszerzyć umowę o opcje dodatkowe, które zabezpieczają na wypadek tych ryzyk, które są najistotniejsze w danym momencie dla posiadacza polisy. Klient może zawrzeć do 6 terminowych ubezpieczeń na życie, a każde z nich może zabezpieczać inną wskazaną przez niego osobę uposażoną lub wybrany cel: np. zabezpieczenie spłaty kredytu. Umowy mogą być zawierane na różne sumy ubezpieczenia i trwać od 10 do 40 lat, przy czym składka za cały ten okres będzie stała przy niezmienionej sumie ubezpieczenia.

Umowy dodatkowe

W ramach produktu dostępnych jest również szereg umów dodatkowych. Mogą zapewnić one wsparcie w przypadku nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie wypłacane jest już za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu (maksymalnie 2 tys. zł), a pomoc w szybszym powrocie do sprawności zapewnia assistance. Istnieje też możliwość zabezpieczenia na wypadek poważnych zachorowań, jak np. zawał, udar mózgu, nowotwór złośliwy, a świadczenie może wynieść do 1 mln zł. Dodatkowo w zakresie ochrony jest 539 operacji oraz 50 zabiegów specjalistycznych.

Ochrona także na wypadek nowotworu

Nowością w ofercie Generali jest możliwość zawarcia umowy na wypadek wystąpienia nowotworu u ubezpieczonego lub jego dzieci do 18. roku życia.

– W przypadku zachorowania chronimy klienta i wszystkie jego dzieci, a wysokość świadczenia dla każdego z nich wynosi do 1 mln zł. Oprócz wsparcia finansowego w umowie jest assistance nowotworowy, w ramach którego znajduje się m.in. druga opinia medyczna – krajowa i zagraniczna, opieka menedżera, który może przeprowadzić klienta przez cały proces diagnostyki i leczenia oraz możliwość wykonania badań genetycznych u dzieci oraz pomoc onkopsychologa – dodaje Agnieszka Callen.

Oprócz opieki nad klientem w trudnych sytuacjach życiowych, Generali daje również możliwość zadbania o realizację przyszłych planów. Ubezpieczenie posiada konto inwestycyjne, na którym klient może gromadzić środki na dowolny cel: podróż życia, samochód, edukację dzieci czy emeryturę. Dostępne są również konta IKE i IKZE.

Polisa nie ma wyłączeń za zdarzenia spowodowane epidemią, w tym wywołane przez wirus SARS-CoV-2.

Produkt jest obecnie dostępny u agentów wyłącznych Generali Polska. Za pośrednictwem agenta polisę można zawrzeć także zdalnie. Po uzgodnieniu odpowiedniego zakresu dopasowanego do potrzeb klient otrzymuje link na adres e-mail. Składkę może opłacić, korzystając z PayU lub z Blika.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl