Global Data: Co gryzie francuskich ubezpieczycieli?

0
147

Znaczny spadek popytu na produkty ubezpieczeniowe jest obecnie dla francuskich ubezpieczycieli największą przeszkodą do pokonania, niemniej jednak tym, co niepokoi sektor najbardziej, jest utrzymanie rentowności – zauważa firma analityczna Global Data.

Podczas gdy zrewidowane prognozy pokowidowe dla francuskiej branży ubezpieczeniowej pokazują, że wpływ pandemii na wzrost składek nie będzie tak wyraźny jak w innych krajach, wzrost roszczeń i niskie stopy procentowe wpłyną na rentowność.

– W dalszym ciągu spodziewamy się, że składka przypisana brutto z ubezpieczeń ogólnych będzie do 2023 r. co roku wyższa, a coroczny przyrost zmaleje nieznacznie w stosunku do naszych wcześniejszych prognoz – komentuje Ben Carey-Evans, analityk ubezpieczeniowy w Global Data. – Jednak z drugiej strony szybujące w górę roszczenia i niskie stopy procentowe boleśnie odbiją się na zdolności do osiągania zysku francuskich ubezpieczycieli.

Global Data spodziewa się, że wzrost całkowitej wartości składki przypisanej brutto francuskiej branży ubezpieczeń ogólnych utrzyma się do końca 2020 r. na stałym poziomie 2,1%, w porównaniu z wcześniejszą prognozą 2,5%, przy skumulowanej rocznej stopie wzrostu 2,2% do 2023 r., a nie jak przewidywano wcześniej 2,6%.

– Chociaż nasze zrewidowane prognozy nie wskazują na wielką skalę szkód, wciąż istnieją poważne problemy, które branża musi przezwyciężyć – podkreśla Carey-Evans.

W marcu narodowy przewoźnik Air France zredukował swoją międzynarodową i krajową pojemność o 90% i odwołał 3600 lotów. Taki sam efekt można zaobserwować w sektorze motoryzacyjnym, gdzie sprzedaż w 2019 r. wyniosła 2,21 mln, a w 2020 r. spodziewany jest spadek poniżej 2 mln.

Zredukowana sprzedaż na wielu obszarach prowadzi do mniejszej liczby kontraktów ubezpieczeniowych.

– We Francji nastąpił szok podażowy, gdy przerwanie łańcucha dostaw uniemożliwiło funkcjonowanie jednostek produkcyjnych – dodaje Carey-Evans. – Jednak większym problemem okazuje się zredukowana aktywność konsumencka i biznesowa, skutkująca spadkiem popytu i wydatków. Branża ubezpieczeniowa ma nadzieję obserwować oznaki wychodzenia z tego stanu przez pozostałą część roku.

AC