Jakie kary za brak OC w przyszłym roku?

0
611

Po przedstawieniu przez rząd propozycji płacy minimalnej w 2022 r. portal moto.wp.pl obliczył, jaka będzie prawdopodobna wysokość kar za niespełnienie obowiązku ubezpieczeniowego w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK finansową podstawą obliczenia opłaty za brak ważnej polisy jest wysokość płacy minimalnej określona przez Radę Ministrów, która w 2022 roku ma wynosić 3 tys. zł brutto. Opłata za brak OC ppm. uzależniona jest także od rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczeniowego, oraz od długości okresu pozostawania bez ochrony w danym roku kalendarzowym:

  • samochody osobowe – równowartość 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3-krotności,
  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 wynagrodzenia.

Okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty,
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty. 

Natomiast w OC rolników sankcja finansowa to równowartość 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z wyliczeniami portalu, posiadacz auta osobowego, którego przerwa w ubezpieczeniu wyniesie do 3 dni, zapłaci 1,2 tys. zł. W przypadku przerw od 4 do 14 dni sankcja wzrośnie do 3 tys. zł, zaś brak OC ppm. przez ponad dwa tygodnie oznacza karę w wysokości dwóch płac minimalnych, tj. 6 tys. zł. W przypadku samochodów ciężarowych i autobusów sankcje wyniosą 1,8 tys. zł, 4,5 tys. zł oraz 9 tys. zł, natomiast w przypadku motocykli – 200, 500 i 1 tys. zł.

(AM, źródło: moto.wp.pl, gu.com.pl)