Kierowcy nie znają zakresu swoich polis komunikacyjnych

0
196

Z badania Porówneo.pl wynika, że tylko 15% ankietowanych kierowców posiada AC dobrze dobrane do wieku i wartości auta. 80% ma niedopasowane polisy i często nie wie, na jaką pomoc ubezpieczyciela mogą liczyć w razie awarii auta.

– To bardzo cenna wiedza, która ułatwia życie po kolizji czy awarii samochodu – mówi Wojciech Rabiej, prezes Porówneo.pl. – Nasze badania pokazują, że kierowcy w dużej mierze są nieświadomi tego, jaki jest zakres ubezpieczenia ich aut. Tym samym nie wykorzystują możliwości, jakie daje im ich polisa i nie czerpią korzyści z różnorodności ofert dostępnych na rynku – dodaje.

Najgorzej wypada wiedza kierowców o autocasco. Szczegółowe wyniki ankiety Porówneo.pl pokazują, iż blisko 50% ankietowanych nie wie, jaki jest udział własny w ich AC.

– To niepokojący wynik, szczególnie w zestawieniu z tym, że dodatkowo 55% badanych przez nas kierowców nie zdaje sobie sprawy, czy wypłata odszkodowania pomniejsza sumę ubezpieczenia auta w ich AC. To prosta droga do rozczarowania – mówi Wojciech Rabiej. – Dlatego stawiamy na edukację naszych klientów, wyjaśniając im prostym językiem, na czym polegają tajniki polis komunikacyjnych – dodaje.

Z badania wynika ponadto, że właściciele nowych aut (do 3 lat) znacznie lepiej orientują się w zakresie posiadanej ochrony. Natomiast wraz z wiekiem pojazdu wyraźnie spada stan wiedzy jego właścicieli. Posiadacze aut starszych niż 9-letnie nawet sześciokrotnie częściej udzielają odpowiedzi „nie wiem” niż ci, którzy mają nowe pojazdy.

Odpowiedzi ankietowanych pokazują również nienajlepszy stan wiedzy kierowców na temat przysługującej im bezpłatnej pomocy na drodze czy auta zastępczego. Ponad 1/3 ankietowanych nie wie, czy bezpłatna pomoc w ich assistance przysługuje tylko po kolizji na drodze, czy również po awarii auta. Z kolei blisko 45% nie zdaje sobie sprawy, kiedy w ramach tego ubezpieczenia mogą otrzymać samochód zastępczy (po kolizji czy również po awarii).

Wyniki ankiety Porówneo.pl pokazują również, iż 46% badanych kierowców nie zdaje sobie sprawy z możliwości skorzystania z bezpośredniej likwidacji szkód.

O badaniu:

Badania przeprowadzone zostały w lipcu tego roku. Ocena końcowa ustalana była przez specjalny algorytm Porówneo.pl, który brał pod uwagę m.in. zakres polisy autocasco, posiadanie bezpłatnego assistance do OC, zakres ubezpieczenia assistance oraz innych opcji dostępnych w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

(AM, źródło: Porówneo)