KUKE i SpotData podsumowały trzy dekady polskiego eksportu

0
138

Z okazji jubileuszu 30-lecia Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpieczyciel wspólnie z ośrodkiem analitycznym SpotData przygotował raport podsumowujący trzy dekady polskiego eksportu.

W raporcie wskazano, że w 1992 roku eksport towarów z Polski wynosił 13,2 mld dolarów. Dziś takie przychody ze sprzedaży zagranicznej firmy w kraju uzyskują w ciągu dwóch tygodni. W 1992 r. polski eksport miał wartość ok. 900 tys. małych samochodów osobowych (wg ówczesnych cen). Dziś odpowiada wartości ok. 26 mln samochodów analogicznej wielkości, według obecnych cen.

W 2020 roku Polska była liderem eksportu wśród krajów Unii Europejskiej w 41 branżach. Ten wskaźnik ukazuje istotną zmianę, która zaszła w przemyśle w drugiej dekadzie XXI wieku. Liczba liderów zwiększyła się w ciągu 10 lat ze względu na przesuwanie produkcji i zamówień do Polski przez zachodnie firmy, które szukały oszczędności po kryzysie finansowym.

W 2001 roku Polska była europejskim liderem w sprzedaży węgla. W 2010 r. były to natomiast meble, a dziesięć lat później – monitory. To pokazuje, jak zmienia się struktura gospodarki i że przesuwa się ona w górę drabiny wartości dodanej.

Mimo wysokiego uzależnienia od Niemiec, Polska systematycznie zwiększa penetrację rynków zagranicznych. Ukazuje to tzw. Indeks Penetracji Rynków Eksportowych, który mierzy, do ilu potencjalnych rynków sprzedają firmy z danego kraju. W latach dziewięćdziesiętych XX wieku eksport z Polski pokrywał ok. 5% potencjalnych rynków. Obecnie jest to ponad 20%.

– Jubileusz 30-lecia KUKE, instytucji stworzonej na początku przemian rynkowych w Polsce dla wspierania eksportu, wypadł w przełomowym momencie dla światowej gospodarki, podnoszącej się po pandemicznym horrorze. Kolejny kryzys wykazał odporność naszej gospodarki, a eksporterów w szczególności, na nadzwyczajne trudności i ich umiejętność w dostosowaniu się do nowych trendów społeczno-ekonomicznych i dynamicznych zmian rynkowych. Jednocześnie przedstawiona w tym raporcie ewolucja polskiego eksportu w ciągu trzech dekad pozwala żywić przekonanie, że dobra passa eksportu będzie kontynuowana. W KUKE mamy świadomość stojących przed polskim biznesem wyzwań w globalnej rywalizacji. Dlatego w 30. rocznicę powstania spółki stworzyliśmy system rozwiązań finansowych oraz sieć współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, co umożliwi naszym eksporterom nie tylko utrzymanie obecnej pozycji, ale również dalszą ekspansję geograficzną oraz rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej oferty – mówi Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE.

(AM, źródło: KUKE)