Marsh i Beazley: Dodatkowa pojemność za zaangażowanie w ESG

0
213

Marsh we współpracy z Beazley zaoferuje klientom, którzy zdecydują się na skorzystanie z systemu Marsh ESG Risk Rating (ERR), globalny dostęp do dodatkowej pojemności w ramach Syndykatu 4321 Lloyd’s of London, ale pod warunkiem, że wynik ERR będzie zgodny z progiem ustalonym przez Beazley.

Syndykat 4321 rozpoczął działalność w styczniu 2022 r. i obsługuje ubezpieczenia D&O, opieki zdrowotnej, instytucji finansowych, cybernetyczne, majątkowe, morskie i lotnicze. Wszystkie pobierane przez niego składki są inwestowane w sposób odpowiedzialny, zgodnie ze Strategią Odpowiedzialnego Inwestowania Beazley. Wprowadzony w marcu ESG Risk Rating jest narzędziem mierzącym wyniki organizacji w zakresie ESG, umożliwiając im poprawę ryzyka i uzyskanie dostępu do dodatkowej pojemności rynku ubezpieczeniowego.

– ESG Risk Rating umożliwia klientom przejęcie kontroli nad ich strategią ESG i wyróżnienie się w oczach ubezpieczycieli. Opcja dodatkowej pojemności od Syndykatu 4321 Beazley jest ważnym krokiem w rozwoju ESG Risk Rating i wspieraniu klientów w realizacji ich celów ESG – podkreśla Amy Barnes, Head of Climate and Sustainability Strategy Marsh.

– Działalność Syndykatu 4321 Beazley w zakresie ESG pomaga klientom poprawić ich referencje w tej dziedzinie oraz wprowadzić do naszych praktyk większe zrozumienie profilu ryzyka wysoko punktowanych firm ESG. Cieszę się, że dzięki wprowadzeniu Marsh ESG Risk Rating klienci, którzy są w stanie spełnić kryteria, będą mogli skorzystać z dostępu do dodatkowej pojemności Syndykatu 4321 – dodaje Will Roscoe, Head of Portfolio Underwriting Beazley.

– Wyniki w zakresie ochrony środowiska, kwestii społecznych i zarządzania (ESG) stają się coraz bardziej istotnymi wskaźnikami dla firm – zarówno tych działających na poziomie krajowym, jak  i międzynarodowym – mówi Magdalena Majsak, dyrektor ds. Obsługi Klienta w Dziale Klienta Strategicznego Marsh Polska. – Narzędzie opracowane przez Marsh – Risk Rating  pozwala oszacować zagrożenia związane z ESG i zmianami klimatycznymi, które w perspektywie czasu mogą nieść poważne konsekwencje finansowe i wizerunkowe dla wielu organizacji.  Klienci mogą wykorzystać wyniki raportu do określenia swoich najważniejszych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem i klimatem. Mogą również podzielić się wynikami raportu z  ubezpieczycielami – w szczególności tymi, dla których ESG będzie miało coraz większe znaczenie przy szacowaniu ryzyka.

(AM, źródło: Marsh)