Nadzór przypomina ubezpieczonym o brexicie

0
181

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przypomniały, co powinien sprawdzić posiadacz ubezpieczenia lub indywidualnego produktu emerytalnego zakupionego od podmiotu z Wielkiej Brytanii.

Posiadacz ubezpieczenia lub IPE od zakładu ubezpieczeń ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (lub z brytyjskich terytoriów zamorskich, np. Gibraltaru), zamieszkujący w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub planujący się tam przeprowadzić powinien sprawdzić, czy od 1 stycznia 2021 r. produkty te będą mogły funkcjonować na dotychczasowych zasadach. 

Z dniem 31 grudnia 2020 r. skończy się okres przejściowy, w trakcie którego instytucje finansowe z Wielkiej Brytanii mogą działać na terenie UE na dotychczasowych zasadach. Po tym dniu Zjednoczone Królestwo przestanie być traktowane jak państwo członkowskie UE. Dlatego warto sprawdzić, czy brytyjski dostawca usług finansowych będzie mógł w dalszym ciągu dostarczać je na terytorium Polski i spełniać zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Obsługa produktów na terytorium UE będzie bowiem niezakłócona, jeśli dostawca podjął działania dostosowawcze do brexitu, tj. np. przeniósł umowę do zakładu z państwa członkowskiego UE lub uzyskał stosowne zezwolenia na wykonywanie działalności na terytorium Unii. Jedną z możliwych konsekwencji braku działań dostosowawczych może być też to, że w razie sporu z zakładem ubezpieczeń lub pośrednikiem z Wielkiej Brytanii posiadacz produktu może nie mieć już możliwości skierowania sprawy do sądu lub do rzecznika z państwa członkowskiego, w którym mieszka. 

W celu zweryfikowania tej kwestii należy przejrzeć dokumenty ubezpieczenia/produktu emerytalnego (w tym zakres terytorialny obowiązywania umowy, o ile dotyczy danej umowy) oraz w razie jakichkolwiek wątpliwości zwrócić się do zakładu ubezpieczeń (ewentualnie do pośrednika), który sprzedał produkt, aby sprawdzić, jak umowa będzie funkcjonować od 1 stycznia 2021 r. EIOPA i UKNF przekonują, że nie warto pochopnie rozwiązywać umowy, gdyż może być trudno nabyć nową na tych samych warunkach. Dotyczy to zwłaszcza ubezpieczeń na życie lub emerytalnych, gdzie dużą rolę przy określeniu, czy możliwa jest sprzedaż produktu danej osobie i po jakiej cenie, odgrywa wiek i stan zdrowia tej osoby. 

(AM, źródło: KNF)