Piotr Zadrożny i Witold Janusz członkami Komisji Rewizyjnej PIU

0
592

29 listopada odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ubezpieczeń. W jego trakcie przeprowadzono wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.

Nowymi członkami komisji zostali Witold Janusz, Country Manager Lloyd’s i prezes Lloyd’s Polska sp. z o. o., oraz Piotr Zadrożny, prezes zarządu TUZ Ubezpieczenia. Zastąpili oni byłych członków organu: Sławomira Łopalewskiego i Jarosława Matusiewicza.

Witold Janusz dołączył do Lloyd’s w 2008 r. jako Country Manager i prezes Lloyd’s Polska sp. z o. o., generalnego przedstawiciela Lloyd’s w Polsce. Jest odpowiedzialny za rozwój Lloyd’s na rynku polskim, jako specjalistycznego ubezpieczyciela i reasekuratora, promocję marki oraz wspieranie coraz szerszego dostępu do rynku polskiego dla agencji zarządzających i brokerów Lloyd’s.

Witold Janusz

Witold Janusz jest związany z rynkiem polskim od ponad 30 lat. Swoją karierę zawodową rozpoczął w ubezpieczeniach morskich w TUiR Warta, aby później kontynuować ją na stanowisku wiceprezesa Ergo Hestii oraz prezesa Gerling Polska S.A. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Piotr Zadrożny jest związany z sektorem finansowym i ubezpieczeniowym od ponad dwudziestu lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w PIU, Amplico Life, MetLife, CitiInsurance oraz Citibank. Funkcję prezesa zarządu TUZ Ubezpieczenia pełni od lutego 2016 roku.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl