Bancassurance z niewielkim wzrostem

0
93

Po kilku latach spadku pierwszy kwartał obecnego roku przyniósł lekkie odbicie w bankowym kanale dystrybucji ubezpieczeń. Głównie za sprawą bancassurance majątkowego – wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).

Według danych zebranych przez PIU, na dzień 31 marca 2021 roku przypis składki w kanale bankowym uplasował się na poziomie 1,54 miliarda złotych Był to rezultat o 1% wyższy od uzyskanego 12 miesięcy wcześniej (1,52 mld zł). Po 3 miesiącach 2019 r. w bancassurance zebrano 1,7 mld zł składek, natomiast w I kw. 2018 r. przypis uplasował się na poziomie 2,13 mld zł.

Sektor życiowy

Z raportu Izby wynika, że kwartalny przypis składki w bancassurance życiowym wyniósł 974 mln złotych – o 5% mniej niż w I kw. 2020 r., tj. 1,03 mld zł. Składka wypracowana przez kanał bankowy w I kw. 2019 r. uplasowała się na poziomie 1,2 mld zł, a w I kw. 2018 r. wyniosła 1,66 mld zł. Na dzień 31 marca 2021 roku udział bancassurance życiowego w wyniku całego działu I uplasował się na poziomie 17,5%. Z kolei w latach 2020-18 wynosił on odpowiednio: 17,9%, 22,9% i 29,3%.

Ubezpieczenia inwestycyjne głównym źródłem przychodów w życiówce

454 mln zł wpływów z bancassurance życiowego pochodziło ze sprzedaży ubezpieczeń ochronnych. Rok wcześniej wypracowały one 516 mln zł składek, co oznacza spadek o 12% r/r. Z kolei przypis składki z polis inwestycyjnych wyniósł 520 mln zł – o 2% więcej niż przed rokiem, kiedy to sprzedaż takich umów przyniosła 510 mln zł. Dominującą formą sprzedaży w dziale I są umowy indywidualne – w I kw. 2021 r. pochodziło z nich 87% przypisu (86% rok wcześniej).

Dominacja składki jednorazowej

95 mln zł przypisu w segmencie inwestycyjnym stanowiły wpłaty z produktów ze składką regularną. Przed rokiem było to 110 mln zł, co oznacza spadek o 14% r/r. Z kolei 425 mln zł pochodziło z polis ze składką jednorazową (399 mln zł, +6% r/r). W pierwszym przypadku 87 mln zł było zasługą ubezpieczeń z gr. 3, czyli polis z UFK (102 mln zł, -15% r/r), natomiast 8 mln zł wypracowały umowy z gr. 1 działu I (8 mln zł, +2% r/r). Jeśli zaś chodzi o umowy ze składką jednorazową, to za 423 mln zł przypisu odpowiadały „uefki” (370 mln zł, +14% r/r), a 3 mln zł wypracowały polisy na życie (30 mln zł, -91% r/r).

Z kolei w ubezpieczeniach ochronnych powiązanych z produktem bankowym składki jednorazowe odpowiadały za 238 mln zł przypisu wobec 300 mln zł rok wcześniej (-21% r/r). Wartość składki regularnej uplasowała się na poziomie 164 mln zł, wobec 155 mln zł przed rokiem (+6% r/r). Z odmienną sytuacją mieliśmy natomiast do czynienia w przypadku produktów stand alone – tam składki regularne przyniosły 49 mln zł, wobec 52 mln zł na koniec marca 2020 r., co oznaczało spadek o 19%, natomiast 3 mln zł pochodziło z wpłat w ramach składki jednorazowej (1 mln zł, +206% r/r).

Skok średniej składki

Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym osiągnęła poziom 8204 zł dla umów ze składką jednorazową (6431 zł rok wcześniej, +28% r/r) oraz 3197 zł dla umów ze składką okresową (3226 zł, -1% r/r).

W polisach powiązanych z produktem bankowym średnia uroczniona składka w ubezpieczeniach z płatnością jednorazową wyniosła 509 zł (500 zł, +2% r/r), zaś w przypadku polis ze składką okresową było to 251 zł (241 zł, +4% r/r). Natomiast w polisach ochronnych stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) średnia uroczniona składka wyniosła: przy składce jednorazowej – 803 zł (233 zł, +245% r/r), przy okresowej – 467 zł (259 zł, +80% r/r).

Najwięcej umów okołoproduktowych

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w ogólnej liczbie produktów w bancassurance życiowym miały polisy powiązane z produktem bankowym – 4,48 mln szt. z ogólnej liczby 5,24 mln szt. umów zawartych w bankowym kanale dystrybucji ubezpieczeń z działu I w I kw. 2021 r. Oprócz tego zawarto również 0,43 mln szt. umów stand alone i 0,33 mln szt. inwestycyjnych.

Sektor non-life

W bancassurance majątkowym zebrano z kolei 571 mln zł składek, o 15% więcej niż rok wcześniej, tj. 497 mln zł. Na dzień 31 marca 2021 roku udział bancassurance non-life w wyniku całego działu II uplasował się na poziomie 4,7%. W latach 2020-18 było to z kolei odpowiednio: 4,3%, 4,5% i 4,4%. Wyłączając z ogólnego wyniku ubezpieczenia komunikacyjne oraz reasekurację czynną, udział ten wyniósł 11,4%. Z kolei w latach 2020-18 uplasował się on na poziomie odpowiednio: 11,4%, 12,3% i 12,6%.

Grupy 1 i 2 na najwyższym stopniu podium

Najwięcej składki w bancassurance majątkowym zebrano z ubezpieczeń z grup 1-2, czyli wypadkowych i chorobowych. Przypis w tej gałęzi produktów wyniósł 218 mln zł, o 27% więcej niż przed rokiem. Te ubezpieczenia wyprzedziły polisy z gr. 8-9, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych, które wygenerowały 129 mln zł, o 25% więcej niż w I kwartale 2020 r. Trzecie miejsce zajęły ubezpieczenia z gr. 14-16, czyli kredytu, gwarancje i ryzyka finansowe, z których zebrano 105 mln zł, o 8% więcej niż na koniec marca ub.r.

Ponad 17 mln umów

Łącznie w I kw. 2021 r. w bancassurance non-life funkcjonowało 17,19 mln szt. umów. Największą ich liczbę odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 14-16 – 5,3 mln szt. Drugim miejsce uplasowały się ex aequo umowy z gr. 1 i 2 – 4,3 mln szt., natomiast trzecia lokata przypadła polisom z gr. 8 i 9 – 3,8 mln szt.

***

W raporcie uwzględnione zostały wyniki 19 towarzystw życiowych, kontrolujących ok. 95,6% przypisu działu I na koniec I kw. 2021 r., oraz 18 towarzystw majątkowych, odpowiadające za 88,3% wyniku sprzedażowego działu II.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here