PIU podsumowała rok w ubezpieczeniowej legislacji unijnej

0
293

Rok 2022 nie będzie przełomowy. Problem przeregulowania branży ubezpieczeniowej nie zostanie raczej rozwiązany – pisze Iwona Szczęsna, szefowa biura Polskiej Izby Ubezpieczeń w Brukseli w podsumowaniu legislacji ubezpieczeniowej na poziomie europejskim w mijającym roku.

Ekspertka przypomina, że we wrześniu 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła zmiany w dyrektywie Solvency II. Jej zdaniem spowodowałyby one duże obciążanie operacyjne ubezpieczycieli. „Dlatego ciągłe śledzenie tego, co się w Brukseli dzieje i zgłaszanie naszych postulatów jest kluczowe. Tu i na każdym etapie prac musimy tłumaczyć regulatorom, jak dobrze zmieniać prawo, musimy kontrować wiele z zapisów. Nad tą kluczową regulacją będziemy pracować jeszcze przez kolejne dwa lata” – wskazuje Iwona Szczęsna. Dodaje, że jednocześnie z przeglądem Solvency II KE przedstawiła nową dyrektywę IRRD dotyczącą restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, kopiującą rozwiązania z sektora bankowego. Ekspertka zadeklarowała, że w trakcie prac nad jej kształtem PIU będzie pilnować, aby akt stanowił jak najmniejsze obciążenie kosztowe dla zakładów ubezpieczeń i ich klientów.

Przypomniała jednocześnie o prowadzonych pracach nad agendą cyfrową. Poza cyfrową odpornością operacyjną (DORA), regulacjami dotyczącymi chmury i ICT, regulatorzy chcą uporządkować i ułatwić dostęp do zbiorów danych, uspójnić zakresy i metody raportowania, w tym wyeliminować konieczność raportowania tych samych danych, korzystanie ze sztucznej inteligencji czy inkluzję finansową. Dlatego rok 2022 będzie okresem analiz ogromu nowych regulacji w tym zakresie.

„Wielowarstwowość regulacji i częste zmiany utrudniają branży codzienną pracę, generują koszty i tworzą nieprzyjazne otoczenie, w którym brakuje pewności prawnej. Zwiększa to ryzyko compliance. W szczególności można tu przytoczyć nieustające prace nad regulacjami dotyczącymi wdrożenia zrównoważonego finansowania, które zaczęliśmy od 2021 roku i będziemy stopniowo realizować w kolejnych latach. Innym przykładem są zmiany w PRIIPs, które w najbliższym czasie pojawią się w dzienniku urzędowym UE i które zostaną jeszcze dodatkowo zmienione w pierwszej połowie przyszłego roku” – pisze Iwona Szczęsna.

Przyznaje, że jeszcze większej złożoności dodają coraz większe oczekiwania europejskiego organu nadzoru, który w 2022 r. będzie kontynuował prace w zakresie analiz wpływu zmian klimatu na działalność zakładów ubezpieczeń oraz promował upraszczanie produktów i ich dystrybucję po rozsądnych cenach.

„Dla Izby i dla rynku wszystkie te prace oznaczają ogromny wysiłek. Z całą pewnością mu podołamy” – deklaruje Iwona Szczęsna.

Cały wpis:


https://piu.org.pl/blogpiu/sprawy-europejskie-wzrost-wykladniczy-podsumowanie-2021-r

(AM, źródło: PIU)