Prudential zmienia się w Pru

0
961

23 marca Prudential w Polsce rozpoczyna nowy etap działalności. Od tego dnia firma będzie działać pod marką Pru. To efekt bliższej współpracy z właścicielem ubezpieczyciela, brytyjską grupą M&G. Innym jej elementem będzie rozszerzenie oferty inwestycyjnej Pru w oparciu o potencjał M&G.

– Rozpoczynamy nowy etap naszej obecności w Polsce. Do tej pory koncentrowaliśmy się przede wszystkim na działalności ubezpieczeniowej. Grupa M&G posiada dwa silne filary, którymi są ubezpieczenia i inwestycje. Pod nową marką mamy ambicję rozwijania się w obu tych obszarach z korzyścią dla naszych obecnych i przyszłych klientów. Przykładem takiego rozwiązania jest PRU INWESTYCJA, czyli pierwszy dostępny na polskim rynku produkt, który zawiera Oczekiwaną Stopę Zwrotu oraz unikalny mechanizm łagodzący skutki krótkoterminowych wahań na rynkach finansowych – powiedział Jarosław Bartkiewicz, CEO Prudential Polska.

Zmiana dotyczy identyfikacji wizualnej: strony internetowej, szaty graficznej dokumentów i wystroju wnętrz oddziałów stacjonarnych ubezpieczyciela. Z punktu widzenia klientów nic się nie zmieni – ani zakres ochrony, ani wypracowany do tej pory zysk czy warunki finansowe. Stroną umowy, gwarantującą ochronę ubezpieczeniową oraz wypłacanie odszkodowań i świadczeń, będzie nadal Prudential International Assurance plc S.A. Oddział w Polsce.

2022 rok obfituje w zmiany na rynku ubezpieczeń życiowych. Do zmiany Avivy na Allianz, MetLife na Nationale-Nederlanden i transferu Aegon do VIG doszedł rebranding niewielkiego, ale mocno rozpoznawalnego gracza, jakim jest Prudential, a od dziś Pru. Zastanawia również zapowiedziany zwrot tego ubezpieczyciela w kierunku inwestycji. Od tych wszystkich nowości klientów ma prawo rozboleć głowa! Pośredników również – skomentowała Aleksandra E. Wysocka, redaktorka naczelna „Gazety Ubezpieczeniowej”.  

Prudential jako ubezpieczyciel jest obecny w Polsce od lat 20. XX wieku. Ubezpieczyciel do dziś szuka spadkobierców właścicieli przedwojennych polis, aby wypłacić należne im pieniądze. Firma do tej pory zrealizowała istotną część swoich przedwojennych zobowiązań.

Z kolei M&G działa na rynku inwestycji od początku XX wieku, wprowadzając nowatorskie jak na ówczesne czasy formy inwestowania, takie jak ogólnodostępne fundusze powiernicze, miesięczne składki czy wypłaty dywidendy. Obecnie grupa koncentruje się na finansowaniu przedsięwzięć związanych ze zrównoważonym rozwojem i pozytywnym wpływem na społeczeństwo.

W 1999 r. M&G połączyła się z Prudential. W 2019 roku grupa rozdzieliła się geograficznie na dwie niezależne spółki: M&G Prudential plc działającą w Wielkiej Brytanii oraz Europie, w tym w Polsce, oraz Prudential plc skupioną na rynkach azjatyckich. Po skróceniu nazwy z M&G Prudential plc do M&G plc, spółka postanowiła wrócić do marki „Pru” pochodzącej od powojennej kampanii reklamowej „Man from the Pru”.

23 marca rusza też nowa kampania reklamowa, która ma na celu podkreślenie wartości marki Pru, czyli zaufanie, bliskość i dostępność. Pozwoli również zapoznać się klientom z marką Pru i jej nowym logotypem.

– W najnowszej kampanii chcemy podkreślić, że nasze wartości dotyczące dotrzymywania obietnic pozostają niezmienne. Prudential zmienia się na Pru, ale motto „robimy więcej, bo dla kogoś to może znaczyć wszystko” pozostaje bez zmian. Każdą zawartą polisę traktujemy jako obietnicę, za którą stoją ludzkie nadzieje i oczekiwania, dlatego zrobimy wszystko, by jej dotrzymać. Przez zmianę marki podkreślamy, że jesteśmy blisko naszych klientów i traktujemy każdego z nich indywidualnie – powiedział Tomasz Borchowiec, szef marketingu Prudential Polska.

(AM, AW)