PZU wesprze rozwój morskiej energetyki wiatrowej

0
484

PZU przystąpił do Porozumienia na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – przedsięwzięcia zainicjowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. To pierwsza w Polsce tego typu inicjatywa, która ma stanowić stałą platformę współpracy między organami administracji rządowej, samorządem terytorialnym, obecnymi i przyszłymi inwestorami oraz operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce, a także przedstawicielami łańcucha dostaw i usług, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji finansowo-ubezpieczeniowych.

Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się przyczyniać do rozwoju gospodarczego Polski, podnosić konkurencyjność polskich przedsiębiorców, podejmować inicjatywy gwarantujące bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne naszego kraju w oparciu o zeroemisyjne źródła energii – w tym przypadku poprzez rozwijanie morskiej energetyki wiatrowej (MEW).

W nowej strategii Grupy PZU na lata 2021–2024 istotną część stanowi strategia ESG. Przewiduje ona m.in. zaangażowanie w kluczowe przedsięwzięcia w sektorze OZE. Już w połowie 2021 roku PZU ogłosił współfinansowanie budowy lądowych farm wiatrowych na łączną kwotę 150 mln zł.

– Jesteśmy świadomi, że jako lider polskiego rynku finansowego mamy ogromny wpływ na całą gospodarkę. Chcemy wykorzystywać swoją działalność i możliwości, by wspierać transformację energetyczną Polski. W najbliższych latach jeszcze bardziej zwiększymy zaangażowanie Grupy PZU w zielone inwestycje, w tym morskie farmy wiatrowe – mówi Dorota Macieja, członek zarządu PZU Życie, która w imieniu ubezpieczyciela podpisała porozumienie.

PZU wraz z pozostałymi organizacjami będzie realizował cele polityki energetycznej Polski do 2040 r. dotyczące przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego morskich farm wiatrowych o mocy zainstalowanej 5,9 GW do końca 2030 roku i 11 GW do końca 2040 roku. Wspólne działania będą dotyczyły także promowania wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych oraz maksymalizacji local content, czyli udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.  

Porozumienie zakłada także osiągnięcie średniorocznej wartości eksportu produktów i usług z sektora MEW do 2 mld zł do 2030 r. Dodatkowo, dzięki wspólnym działaniom zaangażowanych w tym obszarze firm, powstaną nowe miejsca pracy – szacuje się, że do 2030 r. zatrudnionych zostanie 30 tys. osób. W ramach porozumienia firmy wesprą też finansowo prace badawczo-rozwojowe na rzecz MEW.

Podpisany w Warszawie dokument jest drugim na świecie porozumieniem dotyczącym budowy nowego sektora gospodarki, jakim jest morska energetyka wiatrowa. Pierwsze tego typu porozumienie podpisała Wielka Brytania.

(AM, źródło: PZU)