Ruszył pilotaż nowego portalu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

0
170

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) rozpoczął pilotaż portalu informacyjno-obsługowego dla przedsiębiorców z branży turystycznej oraz ich klientów.

Nowy portal TFG jest bazą wiedzy dla turystów na temat przedsiębiorstw z branży turystycznej, miejscem prezentowania danych o rynku, a także elektroniczną wersją Centralnej Ewidencji podmiotów z branży turystycznej. Dzięki temu narzędziu firmy z branży turystycznej zyskają możliwość elektronicznego składania deklaracji i ich późniejszej korekty, a także odprowadzania składek do TFG. Za pośrednictwem platformy internetowej przedsiębiorcy mogą też komunikować się z Funduszem i Urzędami Marszałkowskimi. Portal pełni również funkcję bazy danych. Dzięki dostępowi do bieżących raportów, w tym także do zbiorczych danych na temat całego rynku, przedsiębiorcy będą mogli śledzić trendy i dostosowywać swoje działania do panujących warunków.

Z kolei klienci biur turystycznych dzięki platformie zyskają możliwość rzetelnej weryfikacji wpisu danego przedsiębiorcy do prowadzonego przez marszałków województw rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz posiadania przez niego wymaganych zabezpieczeń finansowych. To z kolei pozwoli na ubieganie się o zwrot wniesionych wpłat w przypadku upadłości biura lub spokojne dokończenie urlopu i powrót do kraju. Klienci będą mogli również sprawdzić status takiej wypłaty ze środków TFG.

Portal powstał z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dzięki finansowaniu z funduszy Unii Europejskiej. Wartość wsparcia UE wyniosła blisko 5,69 mln zł.

Adres portalu: https://tfg.ufg.pl/

(AM, źródło: TFG)