PIU podsumowała wyniki finansowe rynku

0
497

W 2019 r. ubezpieczyciele polscy zebrali łącznie 63,83 mld zł składek brutto. Ponad dwie trzecie z tej kwoty (42,56 mld zł) wypracowały zakłady majątkowe. Za pozostałe 33% (21,27 mld zł) odpowiadały zakłady ubezpieczeń na życie – podała Polska Izba Ubezpieczeń w tradycyjnym opracowaniu zatytułowanym „Ubezpieczenia w liczbach”, podsumowującym ubiegłoroczne wyniki finansowe rynku ubezpieczeń.

W dziale I segmentem legitymującym się najwyższym przypisem składki była grupa 1 – ubezpieczenia na życie. Z tego typu polis zebrano 7,9 mld zł. Za nią uplasowały się ubezpieczenia z UFK (6,8 mld zł), wypadkowe (6,3 mld zł) oraz posagowe i rentowe (po 0,14 mld zł).

Z kolei w dziale II dominowały ubezpieczenia komunikacyjne. Ich łączny przypis składki osiągnął poziom 23,6 mld zł (14,9 mld zł z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz 8,7 mld zł z AC). Ubezpieczenia niekomunikacyjne odpowiadały za 19 mld zł zebranych składek (+2,2 mld zł r/r). Największym przypisem legitymowały się ubezpieczenia szkód rzeczowych – 7,2 mld zł. Na koniec roku funkcjonowało 54,23 mln szt. polis majątkowych niekomunikacyjnych, 25,28 mln szt. polis OC ppm. i 7,1 mln szt. AC.

Z opracowania PIU wynika, że w 2019 r. zakłady wypłaciły poszkodowanym 41,9 mld zł. 18,6 mld zł z tej kwoty stanowiły wypłaty z ubezpieczeń na życie (w tym 9,9 mld zł z polis z UFK), a 23,3 mld zł – z ubezpieczeń majątkowych i osobowych. W dziale II najwięcej odszkodowań wypłacono z ubezpieczeń komunikacyjnych – 15 mld zł (9,5 mld zł z OC ppm. i 5,5 mld zł z AC). Z polis niekomunikacyjnych wypłacono 7,3 mld zł, z czego 3,1 mld zł przypadało na ubezpieczenia szkód rzeczowych.

Eksperci Izby obliczyli, że w ubiegłym roku zlikwidowano 1 189 674 szkód z OC ppm, 5 pojazdów na sto miało szkodę, a jej średnia wartość wyniosła 7767 zł. Z kolei z AC zlikwidowano 805 203 szkody, 11 pojazdów na sto miało szkodę, a jej średnia wartość wyniosła 6886 zł.

Z danych zebranych przez PIU wynika również, że na koniec 2019 r. aktywnych było 1,73 mln szt. obowiązkowych ubezpieczeń budynków w gospodarstwach rolnych oraz 1,5 mln szt. OC rolników.

W opracowaniu znalazły się także dane na temat rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Izba podała, że w 2019 r. prywatną polisę zdrowotną posiadało 3021,6 tys. osób (2,6 mln wg raportu PIU za rok 2018). Przypis składki z tego typu umów osiągnął poziom 893,6 mln zł – o 72,5 mln zł więcej niż w roku poprzednim (jw.).

Wynik techniczny rynku uplasował się na identycznym poziomie jak w 2018 r. – 6,1 mld zł. W dziale I wyniósł on 3,2 mld zł (3,1 mld zł rok wcześniej), natomiast w dziale II osiągnął pułap 2,9 mld zł (3 mld zł). Wynik finansowy netto zakładów wyniósł 7,2 mld zł (6,6 mld zł w poprzednim roku).

Na koniec roku łączna wartość aktywów zakładów ubezpieczeń wyniosła 194 mld zł (192,4 mld zł w 2018 r.).

Na koniec 2019 roku na polskim rynku działało 26 zakładów ubezpieczeń na życie (w tym 3 w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych), 8 oddziałów zakładów życiowych, 33 zakłady majątkowe (w tym 9 TUW-ów), 30 oddziałów ZU non-life, 1 zakład reasekuracji i 1 oddział zakładu reasekuracji.

Na rynku było też obecnych 1448 brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, 17,4 tys. multiagentów, 14,1 tys. agentów wyłącznych oraz 237,7 tys. osób wykonujących czynności agencyjne (dane za 2018 r.). Średnioroczne zatrudnienie w zakładach ubezpieczeń wyniosło 28,6 tys. osób (jw.).

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here