Saltus Ubezpieczenia: Jak dbać o zdrowie pracowników 50+?

0
177

Ze względu na rosnącą liczbę pracowników powyżej 50. roku życia eksperci Saltus Ubezpieczenia zwracają uwagę, że pracodawcy powinni dostosować medycynę pracy do potrzeb tej grupy. Bardzo istotna jest przy tym profilaktyka, którą ułatwia dostęp do ubezpieczeń zdrowotnych.

Z ostatniego badania GUS wynika, że w 2019 roku przeciętny czas życia Polaków wzrósł o 0,3 (mężczyźni) i 0,1 (kobiety) roku i wynosi obecnie odpowiednio 74,1 i 81,8 roku. Ponadto, według prognoz liczba osób w wieku 65+ w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat podwoi się. Z uwagi na zmniejszający się przyrost naturalny seniorzy stanowić będą ponad 30% społeczeństwa.

– Starzenie się społeczeństwa niesie ze sobą określone konsekwencje – pracownicy z grupy wiekowej 50+ stanowić będą coraz większy odsetek wszystkich zatrudnionych. Pracodawcy powinni się do tego przygotować i pamiętać o dostosowaniu medycyny pracy do ich potrzeb. Większy odsetek starszych pracowników przełoży się m.in. na wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne, a dzisiejszy stan państwowej służby zdrowia wskazuje, że może ona nie podołać nadchodzącym wyzwaniom. Dlatego coraz więcej firm będzie korzystać ze świadczeń prywatnych – zauważa Xenia Kruszewska, dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych Saltus Ubezpieczenia.

Osoby po ukończeniu 50. roku życia częściej wymagają pomocy lekarza. Dotyczy to zarówno wizyt u internisty, jak i specjalistów. Do najczęstszych dolegliwości, z jakimi boryka się grupa wiekowa 50+, należą problemy kardiologiczne i onkologiczne. Zdaniem Saltus Ubezpieczenia pracodawcy powinni się do tego przygotować, zapewniając dostęp do odpowiedniej opieki medycznej. W ramach medycyny pracy czy w formie dodatkowego benefitu mogą zapewnić dostęp na przykład do zestawu konsultacji i badań profilaktycznych wykrywających choroby serca.

Pracownicy 50+ najczęściej korzystają z usług lekarzy o następujących specjalizacjach (dane Saltus Ubezpieczenia): kardiolog, onkolog, ginekolog i urolog. Do tego dochodzi potrzeba zapewnienia odpowiednich badań profilaktycznych, w skład których wchodzą m.in. badania USG, RTG i EKG oraz badania poziomu markerów nowotworowych. Istotnym uzupełnieniem pakietu wizyt i badań może być możliwość skorzystania z dodatkowych usług, wspierających pracownika w razie wykrycia choroby, np. pomoc onkopsychologa czy teleopieka kardiologiczna.

– Pracownicy 50+ cenieni są za fachowość i doświadczenie. Ich wiedza i zaangażowanie potrafią niekiedy przesądzić o skuteczności biznesowej firmy. Dlatego warto o nich dbać, a ubezpieczenie zdrowotne cały czas jest ważnym benefitem, który przez pandemię jeszcze zyskał na znaczeniu. Oprócz świadczeń najbardziej poszukiwanych z racji wieku warto też uwzględnić te, które pozwolą przeciwdziałać chorobom zawodowym. Dzięki temu wzrośnie komfort pracy ekspertów, a liczba ewentualnych dni absencji zmaleje – dodaje Xenia Kruszewska.

(AM, źródło: Brandscope)