Swiss Re: Półroczny koszt katastrof poniżej średniej dziesięcioletniej

0
166

Swiss Re Institute wstępnie oszacował, że koszt globalnych strat ekonomicznych poniesionych wskutek klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanymi przez człowieka w pierwszej połowie 2020 r. wyniósł 75 mld USD. Około 40% strat ekonomicznych (31 mld USD) stanowiły straty ubezpieczone.

Szacowana wartość strat ekonomicznych była wyższa od odnotowanej w analogicznym okresie 2019 r. (57 mld USD), ale plasowała się znacznie poniżej średniej z poprzednich 10 lat (112 mld USD. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku strat ubezpieczonych, które wprawdzie były wyższe od odnotowanych rok wcześniej (23 mld USD), ale niższe niż średnia za ostatnich 10 lat (36 mld USD). Z 75 mld USD całkowitych globalnych strat ekonomicznych 72 mld stanowiły efekt katastrof naturalnych (52 mld USD przed rokiem). Z kolei globalne straty ubezpieczone spowodowane katastrofami naturalnymi wzrosły do 28 mld USD w pierwszej połowie 2020 r. – z 19 mld USD rok wcześniej. Szacunki strat dotyczą szkód materialnych i nie obejmują roszczeń związanych z Covid-19. 

(AM, źródło: Swiss Re)