Talanx zarobił miliard euro o rok wcześniej, niż oczekiwał

0
214

Talanx poinformował, że według nieaudytowanych danych jego zysk netto za rok 2021 przekroczył po raz pierwszy granicę 1 miliarda euro. Stało się tak pomimo historycznie wysokich kosztów roszczeń netto. Oznacza to, że Talanx osiągnął wynik na rok przed prognozowanym w 2018 r. terminem.

Dochód netto grupy wzrósł o 50%, do 1,01 mld euro. Jednocześnie przypis składki brutto ubezpieczyciela poszedł w górę o 10,7%, do poziomu 45,5 mld euro, a zysk operacyjny w 2021 r. zwiększył się o 46%, do 2,45 mld euro.

Zarząd Talanx spodziewa się, że dochód netto grupy w 2022 r. ponownie wzrośnie i będzie mieścił się w przedziale 1,05–1,15 mld euro. Ubezpieczyciel opublikuje ostateczne kluczowe dane finansowe i pełne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 14 marca.

(AM, źródlo: xprimm)