Przychody Aon wzrosły o jedną dziesiątą

0
163

Aon uzyskał czteroprocentowy wzrost przychodów w ostatnim kwartale 2021 r., dzięki czemu osiągnęły one poziom 3,08 mld dolarów. Natomiast przychody w skali roku wzrosły o 10%, do 12,19 mld USD. To zasługa dwucyfrowych wzrostów w Pionie Ryzyka Komercyjnego i Reasekuracji.

– W czwartym kwartale nasi koledzy osiągnęli 10% organiczny wzrost przychodów, przyczyniając się do całorocznego organicznego wzrostu przychodów o 9%, wzrostu marży o 160 punktów bazowych i wzrostu EPS o 22% – powiedział Greg Case, dyrektor generalny Aon.

Dochód netto przypadający akcjonariuszom Aon wyniósł 1255 mln USD. To o 34% mniej niż rok wcześniej, tj. 1969 mln USD. Dochód netto na akcję, skorygowany o niektóre pozycje, wzrósł o 22% r/r, do 12 USD.

Całkowite koszty operacyjne w czwartym kwartale spadły o 6% r/r, do 2,1 mld USD. Był to w głównej mierze efekt 200 mln USD pozytywnego wpływu zmiany struktury kosztów uznaniowych w ciągu roku, 64 mln USD spadku kosztów związanych ze zbyciem, bez przejęć, 44 mln USD spadku kosztów transakcji oraz 12 mln USD korzystnego wpływu z przeliczenia walut obcych, częściowo skompensowanych przez wzrost kosztów związany z 10% organicznym wzrostem przychodów i inwestycjami we wzrost długoterminowy.

(AM, źródlo: xprimm)