Trendy w zatrudnieniu w ubezpieczeniach

0
1156

Hays Poland opublikował Raport Płacowy 2022/34. Jego wyniki jednoznacznie wskazują, że rok 2022 będzie rynkiem pracownika. Autorzy raportu przytaczają wiele danych potwierdzających ten trend, któremu sprzyja wciąż utrzymująca się pandemia Covid-19.

W badaniu dla sektora bankowość – ubezpieczenia wyniki są następujące: 98% firm planuje rekrutować, 82% firm spodziewa się trudności w rekrutacji, 44% specjalistów rozważa zmianę pracy w 2022 r., zaś 33% specjalistów spodziewa się podwyżki płacy.

Poszukiwani specjaliści

W ubezpieczeniach i bankowości pracodawcy poszukują pracowników głównie w kanale online. Poszukiwani są pracownicy o określonych kwalifikacjach – pracownicy eksperci. Banki zmagają się z wyzwaniami wynikającymi z wprowadzanych regulacji prawnych oraz rosnącej konkurencji ze strony mniej tradycyjnych instytucji finansowych. W wyniku dynamicznej digitalizacji bankowości w ostatnim czasie do najwyższej rangi urosła potrzeba zapewnienia cyberbezpieczeństwa klientom.

Ubezpieczenia wyszły z pandemii obronną ręką, a przypisy składki się zwiększyły. Najbardziej dynamicznie rozwijają się ubezpieczenia osobowe, w tym zdrowotne. W konsekwencji wzrosło zainteresowanie ekspertami w tej kategorii produktów.

Wciąż na wysokim poziomie jest zapotrzebowanie na aktuariuszy i analityków ryzyka, zaznajomionych z zaawansowanymi metodami oceny ryzyka. W cenie są kandydaci ze znajomością takich programów, jak R, Python, SQL, SAS, posiadający umiejętności z zakresu big data i uczenia maszynowego. Wiele ofert pracy czeka także na specjalistów ds. Anti-Money Laundering (AML) i KnowYourCustomer (KYC).

Pojawił się trend tworzenia nietypowych stanowisk, łączących różne obszary biznesowe, np. ryzyko kredytowe i IT, produkty i procesy, finanse i IT, aktuariat i ryzyko, produkty i sprzedaż. Wysoki popyt dotyczy również ról sprzedażowych, szczególnie tych skoncentrowanych na budowie partnerstw biznesowych.

Dużo ofert pracy jest także dla ekspertów w działach finansowych, underwriterów oraz brokerów ubezpieczeniowych. Postępująca digitalizacja oraz dążenie do optymalizacji procesów w bankach i firmach ubezpieczeniowych przekłada się na wzrost popytu na specjalistów e-commerce, IT oraz menedżerów projektów.

W perspektywie kandydatów jednym z najważniejszych elementów ofert jest możliwość pracy zdalnej lub przynajmniej w modelu hybrydowym. Dla części aplikujących jest to aspekt kluczowy w podejmowanych decyzjach. Informacja o tym, że potencjalny pracodawca nie gwarantuje takiego rozwiązania na stałe, jest obecnie jednym z głównych powodów odmowy udziału w rekrutacji.

Wynagrodzenia w branży bankowo-ubezpieczeniowej

Wynagrodzenia utrzymują się na stabilnym poziomie. Podwyżki rzędu 5–15% otrzymali najbardziej rozchwytywani na rynku eksperci i menedżerowie, m.in. specjaliści ds. modelowania ryzyka kredytowego, KYC/AML oraz obsługi roszczeń.

Oczekiwania finansowe kandydatów wzrosły, co coraz częściej tłumaczą podwyżką otrzymaną w obecnej pracy i rosnącą inflacją. W odpowiedzi część firm decyduje się podwyższyć pierwotne widełki wynagrodzenia lub proponuje kandydatom pensję powyżej ich oczekiwań.

Oczekiwania pracowników

Oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia i możliwości pracy zdalnej/hybrydowej poszukujący pracy w bankowości i ubezpieczeniach przywiązują dużą do świadczeń pozapłacowych. Benefity pozapłacowe w miejscu pracy otrzymuje 69% pracowników, jednak satysfakcję z otrzymywanych świadczeń deklaruje zaledwie 62% z nich. Jest to wynik o 3 pkt. proc. niższy w stosunku do roku ubiegłego. Może to wynikać m.in. z wciąż niestandardowego trybu funkcjonowania firm w 2021 r. i braku działań ukierunkowanych na dopasowanie pakietu świadczeń do aktualnych potrzeb i możliwości.

Mimo trwającej pandemii część firm nadal nie zmieniła pierwotnego składu pakietu benefitów. Zawieszeniu ulegały świadczenia, które w czasie pandemii nie miały racji bytu (np. imprezy integracyjne czy karty sportowe), lecz bardzo często nie zastępowały ich inne benefity, lepiej dopasowane do aktualnych potrzeb.

Zdecydowana większość firm oferuje zatrudnionym podstawowy pakiet opieki medycznej oraz kartę sportową. Odsetek pracodawców zawierających w ofercie możliwość pracy zdalnej spadł z 58 do 50%. Może to wynikać z odmiennego postrzegania pracy zdalnej. Home office traci rangę benefitu, a staje się pewnym standardem. 2021 r. był też czasem, w którym część firm w pełni powróciło do biur.

Tymczasem praca elastyczna – wraz z rozszerzonym pakietem opieki medycznej – znajduje się na szczycie listy benefitów najbardziej pożądanych przez pracowników, po 34%. Na kolejnych miejscach znajdują się: służbowe auto (25%) i karta sportowa (23%).

Zaskoczeniem może być benefit w postaci ubezpieczenia na życie, który jest oferowany przez 55% pracodawców i który jest oczekiwany zaledwie przez 14% pracowników.

Na podstawie: Hays Poland Raport Płacowy 2022/34.

Sławomir Dąblewski
dablewski@gmail.com