TUZ ubezpiecza uprawy z dopłatą

0
166

TUZ Ubezpieczenia rozpoczyna sprzedaż ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatą do składki z budżetu państwa.

W ofercie TUZ jest ubezpieczenie upraw zbóż ozimych, takich jak pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, oraz ubezpieczenie upraw rzepaku ozimego. Zakład ubezpiecza od ryzyka gradu, wiosennych przymrozków i ujemnych skutków przezimowania.

Dodatkowo TUZ proponuje ubezpieczenie od pięciu ryzyk dodatkowych. Są nimi deszcz nawalny, huragan, piorun, lawina i osuwanie się ziemi. Możliwe jest także zawarcie ubezpieczenia od ognia (składka bez dotacji). Oferta jest dostępna u agentów TUZ.

Maksymalny poziom dopłaty do składki wynosi 65%. Po niedawnym podniesieniu dotacji z budżetu państwa o 500 mln zł łączna kwota przeznaczona w 2021 roku na ten cel wynosi 900 mln zł.

(AM, źródło: TUZ, gu.com.pl)