Ubezpieczenia odporne na kryzys i bliskie powrotu do wzrostów

0
551

Z prognozy Swiss Re dla globalnej gospodarki i rynku ubezpieczeniowego 2021/2022 wynika, że wpływ szoku gospodarczego wywołanego przez Covid-19 na globalne rynki ubezpieczeniowe był mniej poważny, niż przewidywano w prognozie Swiss Re Institute z czerwca 2020 r. Szacuje się, że całkowity wolumen składki w 2020 r. spadnie realnie o 1,4%, czyli mniej niż wcześniej zakładano (2,8%). Reasekurator przewiduje również, że wzrost przypisu składki szybko powróci, plasując się na poziomie 3,4% i 3,3% odpowiednio w 2021 i 2022 roku.

Z opracowania Swiss Re wynika, że popyt na ubezpieczenia na rynkach rozwiniętych w pierwszej połowie 2020 r. prezentował się lepiej od oczekiwań. Dlatego Swiss Re Institute szacuje obecnie, że globalne składki majątkowe wzrosną w tym roku o 1,1% i powrócą do średniego rocznego wzrostu o 3,6% w 2021 i 2022 r. Ponadto oczekuje się, że do końca przyszłego roku wolumeny powrócą powyżej poziomów sprzed pandemii.

Rynek ubezpieczeń na życie ucierpiał mocniej podczas tegorocznego spowolnienia gospodarczego. Obecne prognozy przewidują spadek globalnego przypisu składki w tym sektorze o 4,5% w warunkach rosnącego bezrobocia i mniejszej siły nabywczej. Reasekurator  zaznacza jednak, że jest to mniej, niż prognozowano w czerwcu (6%) dzięki silniejszemu niż oczekiwano wzrostowi rynku w USA. Niemniej jednak autorzy analizy przewidują, że także w sektorze życiowym nastąpi szybki powrót do 3% trendu wzrostu – już w 2021 r. – w związku z ożywieniem gospodarczym.

– W celu trwałego ożywienia gospodarczego potrzebujemy zresetowania polityki. Polityka publiczna powinna koncentrować się na takich obszarach, jak infrastruktura, technologia i klimat. Budowa nowej, zrównoważonej infrastruktury będzie miała znaczący wpływ na wzrost PKB – powiedział Jerome Jean Haegeli, główny ekonomista Swiss Re Group. – Oprócz rozsądniejszych wydatków, decydenci powinni w większym stopniu wykorzystywać partnerstwa publiczno-prywatne i ustanowić ramy operacyjne i regulacyjne, aby umożliwić większy udział finansów sektora prywatnego, w tym aktywów ubezpieczycieli, w realnej gospodarce – dodał.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: Swiss Re)