Ubezpieczeniowe wyzwania wiodącym motywem 17. Insurance Forum

0
154

17 grudnia odbyło się zdalne posiedzenie Rady Programowej Insurance Forum. Celem spotkania było ustalenie ram programowych 17. edycji wydarzenia, które zaplanowane jest na 14–15 kwietnia 2021 r. i odbędzie się wraz z 21. edycją Banking Forum w hotelu The Westin Warsaw. Kongres zrealizowany zostanie w formule hybrydowej. Patronem medialnym Insurance Forum jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Uczestnikami Rady byli prezesi i przedstawiciele zarządów zakładów ubezpieczeń, firm technologicznych oraz instytucji związanych z branżą asekuracyjną, którzy przedyskutowali aktualne trendy i wyzwania dla rynku ubezpieczeń w kontekście zakresu merytorycznego kwietniowej edycji Insurance Forum. Zwrócono uwagę przede wszystkim na kwestie bieżących zmian w funkcjonowaniu sektora ubezpieczeniowego i kierunku rozwoju branży, a także warunków zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego finansowania ubezpieczeń. Eksperci omówili trendy dotyczące oszczędzania i zachowania konsumentów na rynku polskim oraz zmiany kapitałowe w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Nie zabrakło również tematów związanych ze zdalną obsługą i sprzedażą ubezpieczeń, digitalizacją agentów, transformacją cyfrową rynku oraz cyberbezpieczeństwem.

Obrady poprowadził Artur Olech, przewodniczący Rady, CEO hiPRO. W spotkaniu udział wzięli m. in.: Aleksandra Agatowska, p.o. prezesa zarządu PZU Życie, Katarzyna Przewalska, dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów, Robert Zapotoczny, prezes zarządu PFR Portal PPK, Katarzyna Wojdyła, wiceprezes zarządu Link4, Sławomir Łopalewski, prezes zarządu PKO Ubezpieczenia, Paweł Jakubik, członek zarządu Microsoft Polska, Adam Malinowski, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu Signal Iduna, Jacek Szymański, wiceprezes zarządu Atena oraz Jan Zimowicz, członek zarządu Aegon.

W wyniku dyskusji uczestnicy obrad sporządzili listę proponowanych zagadnień, jakie miałyby zostać omówione w trakcie Insurance Forum. Wśród sugerowanych tematów znalazły się następujące kwestie:

  • mapa wyzwań dla sektora ubezpieczeniowego,
  • zmiany kapitałowe,
  • konsolidacja i nowe podmioty w sektorze ubezpieczeniowym,
  • sytuacja finansowa Polaków w kontekście budowania oszczędności,
  • hybrydowa dystrybucja ubezpieczeń,
  • transformacja cyfrowa sektora,
  • droga ubezpieczycieli w kierunku technologii chmurowych
  • idealny ubezpieczyciel przyszłości oczami klientów.

(am)