Ubezpieczyciele majątkowi nie chcą płacić za skutki Covid-19

0
822

W ubezpieczeniach majątkowych coraz częściej stosuje się wyłączenia odpowiedzialności w zakresie bezpośrednich i pośrednich następstw chorób zakaźnych. To efekt doświadczeń zarówno z wcześniejszymi epidemiami, jak i obecną pandemią Covid-19 – zauważa „Puls Biznesu”.

Karol Jóźwiak, broker ubezpieczeniowy PWS Konstanta, wskazuje, że część ubezpieczycieli wyciągnęła wnioski z wybuchu epidemii SARS w 2003 r. i wprowadziła stosowne postanowienia w OWU lub klauzule wykluczające choroby zakaźne, epidemie bądź pandemie do większości produktów innych niż polisy na życie. Jego zdaniem dowodzi to, iż ubezpieczyciele nie chcą ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu Covid-19. Ekspert uważa, że do wprowadzanie klauzul covidowych w znacznym stopniu przyczynili się reasekuratorzy. Ich naciski mogły być efektem m.in. wysokich wypłat za odwołane imprezy, np. Igrzyska Olimpijskie w Tokio czy turniej tenisowy w Wimbledonie.

W trakcie pandemii pojawił się też problem odpowiedzialności odszkodowawczej z ubezpieczeń business interruption (BI). Łukasz Górny, dyrektor departamentu rozwoju EIB, zaznacza, że co do zasady takie ubezpieczenie zadziała, gdy dojdzie do przerwy w działalności z powodu szkody w majątku – pożaru czy awarii, ale nie w przypadku zamknięcia spowodowanego decyzją administracyjną. Jednak np. w Wielkiej Brytanii czy USA sądy orzekały na korzyść ubezpieczonych, którzy otrzymali odszkodowania z polis BI. Łukasz Górny wyjaśnia, że wypłaty były konsekwencją sądowych interpretacji konkretnych postanowień umownych. Stąd też nie można tych rozstrzygnięć traktować jako generalnej zasady dla wszystkich polis. Ekspert dodaje, że już na początku trwania pandemii reaskuratorzy wymagali wprowadzania do nowych i odnawianych umów ubezpieczeń specjalnej, bardzo precyzyjnej klauzuli wyłączającej jakiekolwiek – nawet bardzo dalekie – następstwa chorób zakaźnych. Marcin Zimowski, dyrektor biura w poznańskim oddziale Marsh potwierdza, że stosowanie klauzul wprost wyłączających z ochrony wszelkie bezpośrednie i pośrednie następstwa chorób zakaźnych stało się obecnie powszechne.

Więcej:
„Puls Biznesu” z 29 czerwca, Sylwia Wedziuk „Coraz więcej wyłączeń dotyczących COVID-19”:
https://www.pb.pl/coraz-wiecej-wylaczen-dotyczacych-covid-19-1120740

(AM, źródło: „Puls Biznesu”)